Makale Dizini

               ÇAKIROĞULLARI

    
      Akkoyunluların imparatorluğa yükselmesinde onlara katılıp göç veren önemli boylardan tespit edebildiğimiz kadarı ile Purnaklı, Çakırlı i Çakıroğlu, Baharoğlu, Bayramlı, Çobarılı, Mirzalı, Emirzalı, Emral, Ahmetli, Şamlı, HACILI (Hacıoğulları), Hacı Hamzalı, İnanlu, Dabanlu, Musullu, Mamaşlı, Karamani, emirler ve Ustaali boylarına mensup aileler Trabzon topraklarına yerleştirilmiş olup, bugün bu aileler bölgemizdeki ilçe ve köylerde yaygın olarak yaşamaktadır.

   Bölgeye, Yavuz döneminde yerleştiğini tespit ettiğimiz Akkoyunlu boylarından Çakırlı, Beharlu, Bayramlu, HACILI, Karamanlı gibi boylardan daha önce de Karakoyunlu Devletinin kuruluşunda yer alıp, Akkoyunluların Karakoyunlular'ın ortadan kaldırılmasından sonra Akkoyunlular'ın ortadan kaldırılmasından sonra Akkoyunlular'ın hâkimiyetine girdiğini biliyoruz."

   Solaklı ve İkizdere vadisindeki köylerde Hacılı i Hacıoğullan.
   Hacımahmutoğulları, Hacımehmetoğulları, Hacıismailoğulları, bugün bu soyadı altında yaşamaktadırlar.     ÇAKIROĞULLARI (Çakır)

1.DEFTER    SAYFA 68 
 HANE 8
1 Çakıroğlu; Numan'ın oğlu Mehmet 1879
2 Kardeşi; Numan'ın oğlu Ahmet 1882
3 Kızkardeşi; Numan'ın kızı Ayşe 1875
4 Diğeri; Numan'ın kızı Fatma 1883
5 Valideleri; Mahmut kızı Hatice 1854
1.DEFTER   SAYFA 69     HANE 8
1 Çakırahmetoğlu; Ahmet'in oğlu Ahmet 1814
2 Oğlu; Ahmet'in oğlu İbrahim 1840
3 Diğeri; Ahmet'in oğlu Mehmet 1852
4 Torunu; İbrahim'in oğlu Mahmut 1877
5 Diğeri; İbrahim'in oğlu Muharnmet 1881
6 Hanımı; Abdullah kızı Ayşe 1824
7 İbrahim'in hanımı; İbrahim'in kızı Fatma 1848
8 Torunu; İbrahim'in kızı Ayşe 1871
9 Diğer torunu; İbrahim'in kızı Hatice 1877
10 Torunu; İbrahim'in kızı Nazife 1887
1.DEFTER   SAYFA 117 
   HANE 9
1 Çakıroğlu; Mustafa'nın oğlu Ömer Enes 1856-1883
2 0ğlu; Enesin oğlu Mustafa   1883
3 Valideleri, Abdullah'ın kızı Fatma 1825-1889
4 Hanımı; Dursun kızı Gülsüm   1825
5 Kızı; Enesin kızı Havva 1876
1.DEFTER   SAYFA 117      HANE 8
1 Çakıroğlu; Mustafa'nın oğlu Kasım   1826
2 Akrabasından; Ahmet'in oğlu Ahmetoğlu Mustafa 1839-1890
3 0ğlu; Mustafa'nın oğlu Yusuf 1878- 894
4 Diğeri; Mustafa'nın oğlu Ali   1885
5 Kızı; Mustafa'nın kızı Havva   1886
2.DEFTER       HANE 134
1 Çakırahmetoğlu: Dursun ve Fatma'nın kızı
Ölü Enes'in hanımı Gülsüm
1846
2 0ğlu İbrahim'in hanımı: Hasan Efendi ve Fatma kızı Ayşe. 1884
3 0ğlu: Enes ve Gülsüm 'ün oğlu İbrahim Mustafa 1883
2.DEFTER   
    HANE 155
1 Çakırahmetoğlu: Mahmut ve Fatma'nın kızı,
Numanın Hanımı Akile
1854
2 Kızı: Numan ve Akile 'nirı kızı Hatice 1880
3 0ğlu: Nunıan ve Akile'rıin oğlu Ahmet Mustafa  1882
2.DEFTER       HANE 156
1 Çakırahrnetoğlu: Ahmet ve Ayşe 'nin oğlu İbrahim 1840
2 Kardeşi: ahmet ve Ayşe'nin oğlu Mehmet 1880
3 0ğlu: İbrahim ve Akile'nin oğlu 1878
4 Diğeri: İbrahim ve Akile'rıin oğlu Muhammet 1878
3.DEFTER       HANE 134
1 Çakırahmetoğlu. Dursun ve Fatrna'nın kızı ölmüş
Enesin hanımı Gülsüm
1824
2 0ğlu İbrahim Mustafa'nın hanımı: Hasan Efendi ve Fatma kızı Ayşe 1824
3 Oğlu: Enes ve Gülsüm 'ün oğlu İbrahim Mustafa   1881
3.DEFTER      HANE 155
1 Çakıroğlu: Mehmet ve Fatma 'nın kızı, ölmüş Numan ' ın Hanımı Akile 1853
2 Kızı: Numan ve Akile 'nin kızı Hatice 1878
3 0ğlu: Numan ve Akile 'nin oğlu Ahmet Mustafa 1880
4 Torunu: Ahmet Mustafa ve Hatice'nin oğlu Mustafa 1890
3.DEFTER      HANE 156
1 Çakıroğlu: Ahmet ve Ayşe'nin oğlu İbrahim  1840
2 Kardeşi: Ahmet ve Ayşe'nin oğlu Mehmet 1852
3 0ğlu: İbrahim ve Fatma'rıın oğlu Mahmut 1877
4 Diğeroğlu: İbrahim ve Fatma'nın oğlu Muhammet 1880
3.DEFTER      HANE 134
1 Çakıroğlu: Mustafa ve Fatma'nın oğlu Ali  1883

 -------------- Devamı - ÇATALOĞULLARI ------------------

Login


 

Ziyaretçi Defteri

pasamehmet
Herkeze Selam, acaba bu ""Sülaleye dayali Soy Ağacimiz."" ne zaman faaliy...

Ilkokul Mezunlarimiz

Eğridereköyü İlkokulu ilk olarak 1948 - 2008 Eğitim Yili

Calisma Asamasinda

Eğridere Köyü Facebook

Sosyal Medyada da, beraber kalalim.
Takip et Tiklayiniz

Go to top