Makale Dizini

 
  

   Boz: Altay Türkçe'sindeki Yer Tanrı timsali kutsal renk olan BOZ kelimesinin Türkçe'de aynı kullanımı ve Zaza Türkçe'sinde "Bozik" olarak geçmesi Kürtçe 'nin Altay dil ailesinin bir kolu olduğunu tartışmasız ispatlarından biridir.

   Çünkü Altay'lılar kozmolojik derinliği olan kelimeleri taşıdıkları kutsal anlamlarından dolayı bir harfini bile değindirmeden binlerce yıl, binlerce kilometre göç etseler bile muhafaza etmeyi bilmişlerdir."

   Osmanlıca belgelerde Boz ulusrlitrak) olarak isimlendirilir.

   Arap tarihçilerin vasıflandırmaları ile Anadolu Türkleri Etrak(Bozulus) ve Ekrat(Kürtler)'den oluşur."
   Tacik Türkleri' de kısmen mengobid çoğunlukla esmer uzun kafalı birikisefal Etrak(Bozok) lardır.
   Muznikler, Bozoklar dimek olup bir Turanlı evladı olduğu ve sonradan Bozoklar dendiği zan olunur. Bunlardan (Basan Han)'ın Amasya hükümdarı olduğu mezkurdur.

   Oğuzhan'ın Bozokları sağ kol itibar edildiği muhakkak olmakla beraber(Bozok) ismiyle isimlendirilmesinden harfler kaarıştırılmıştır.

   1897 doğumlu Mehmet Boz; Çaykara İnönü Lisesinde tarih öğretmenimiz olan, İrşat Koş'un köyünüz tarihi eserleri, tarihi ve akrabaları hakkında bilgi toplayınız diye bize verdiği ödevde bize akrabalar hakkında şifai olarak geniş bilgi vermişti.
Torunu Müslüm Boz'la müşterek hazırladığımız ödevde "Yaroğulları, Kisirler Mehmet efendiler ve İbrahimpaşaoğulları Bozlardan idi, sonradan başka şöhretler alarak Bozlardan ayrıldılar diye yazdırdı."


  
Lise 2. sınıf ta hazırladığımız ödevin aslı Müslüm Boz'da mevcuttur.

   Eğridere köydeki Bozlar sülalesi Dulkadiroğlu beyliği bölgesinden gelip köye yerleştiler. Yani bu Bozlar esas itibariyle Biyat boyundandır. Geniş bilgi için kitabımızın Biyatlar kısmına bakınız.

            BOZOGULLARI (Boz, Fettahoğlu)

1.Defter         Sayfa 116         Hane 81  
1 Bozoğlu; Mehmet'in oğlu Ahmet   (1844)
2 Kardeşi; Mehmet'in oğlu Halil   (1852)
3 0ğlu; Ahmet'in oğlu Dursun   (1877)
4 Yeğeni; Mustafa'nın oğlu Hayrullah   (1876)
5 Diğeri: Mustafa'nın oğlu Zekeriya   (1879)
6 Valideleri; Ali kızı Güllü   (1815)
7 Halil'in hanırnı; Mustafa'nın kızı Ayşe (1859-1890)
8 Hayrullah'ın validesi; İbrahim kızı Paşuli   (1835)
9 Kız yeğeni; Mustafa'nın kızı Hatice   (1869)
10 Yeğeni; Halil'in oğlu Mehmet   (1888)
11 Diğeri; Halil'in oğlu Nuri    (1889)
12 Hayrullah'ın hanımı; Mustafa'nın kızı Ayşe   (1877)
13 Kızı; Halil kızı Fatma   (1894)
14 Yeğeni; Hal il' in oğlu Hüseyin
1916 yılında Şehit Hunis
(1896-1916)
15 Diğeri; Halil'in oğlu Hasan   (1898)
16 Zekeriya'nın hanımı; Yusuf'un kızı Adile   (1884)
1.DEFTER    
SAYFA 88     HANE 37
1 Bozoğlu; Mehmet'in oğlu Yusuf (1870)
2 Kardeşi; Mehmet'in oğlu Muhammet (1873)
3 Diğeri; Mehmet'in oğlu Eşref (1879)
4 Diğeri; Mehmet'in oğlu Aziz (1881)
5 Validesi; Mehmet'in kızı Fatma (1844)
6 Üvey validesi; Mehmet'in kızı Fatma (1835)
7 Kız kardeşleri; Mehmet'in kızı Şuşu (1869)
8 Diğeri; Mehmet kızı Hatice (1870)
9 Diğeri; Mehmet'in kızı Fatma (1876)
10 Fatma'nın validesi; Mehmet'in kızı Fatma (1825)
11 Üvey kız yeğeni; İsmail kızı Seher 1849
12 Muhammet'in hanımı; Yunus'un kızı Güllü 1854
13 Yusuf'un hanımı; Mustafa'nın kızı Fatma 1876
14 Kızı; Yusuf'un kızı Fatma 1894
15 0ğlu; Yusuf'un oğlu Mehmet 1897
16 Eşref' in hanımı; İbrahim kızı Emine 1883
1.DEFTER   SAYFA 89      HANE 37
1 Bozoğlu; Mustafa'nın oğlu İbrahim 1843
2 0ğlu; İbrahim'in oğlu Mustafa 1875
3 Diğeri; İbrahim'in oğlu Ahmet 1880-1888
4 Hanımı: Ahmet'in kızı Ayşe 1854
5 Kızı: İbrahim'in kızı Fatma 1879
6 Diğeri; İbrahim'in kızı Sadiye 1881
7 Diğeri; İbrahim'in kızı Sare 1884
8 Kayınvalidesi; Abdullah kızı Buse 1825
9 0ğlu; İbrahim'in oğlu Muhammet 1887
10 Mustafa' nın hanımı; Mustafa kızı Hanife 1878
11 Oğlu; İbrahim'in oğlu Ömer Lütfi 1895
12 Kızı; İbrahim'in kızı Hafize 1896
1.DEFTER    SAYFA 89   HANE 37
1 Bozoğlu; Ahmet'in oğlu Ahmet 1863
2 Hanıml; Abdullah kızı Gülişan 1868
3 0ğlu; Ahmet'in oğlu Ömer 1897
1.DEFTER   SAYFA 89   HANE 38
1 Bozoğlu; Mustafa'nın oğlu Mehmet 1847
2 Kardeşi; Mustafa'nın oğlu Yusuf 1851
3 Yeğeni; Yusuf'un oğlu Şükür 1881
4 Valideleri; Abdullah'ın kızı Mevva 1815
5 Yusuf'un hanımı; Ahmet kızı Funduka 1854
6 Kız yiğeni; Yusuf'un kızı Fatma 1889
7 Diğeri; Yusuf kızı Ayşe 1896
1.DEFTER   SAYFA 90   HANE 38
1 Bozoğlu; Mustarfa'nın oğlu Hasan 1856
2 0ğlu; Hasan'ın oğlu İsmail. 1875
3 Hanımı; İbrahim'in kızı Zeynep 1849
4 Kızı; Hasan kızı Cemile 1880
5 Diğeri; Hasan kızı Hanife 1884
6 Diğer oğlu; Hasanın oğlu Mehmet 1886
7 Kızı; Hasarı'ın kızı Fatma 1893
8 İsmaiI'in hanımı; Mehmet kızı Fatma 1876
9 0ğlu; Hasarı'ın oğlu İlyas 1897
1.DEFTER    SAYFA 90   HANE 38  
1 Bozoğlu; Yunus'un oğlu Numan 1861-1897
2 Validesi; İbrahim'in kızı Ayşe 1815-1896
3 0ğlu; Nurnan'ın oğlu Ali 1886
4 Hanımı; Mustafa kızı Sakine 1868
5 0ğlu; Numarı'ın oğlu Abdulhamit 1895
6 Diğeri; Nurnan'ın oğlu İlyas 1896
1.DEFTER   SAYFA 90     HANE 39
1 Bozoğlu; Ahmet'in oğlu Dursun   1864
2 Kardeşi; Ahmet'in oğlu Yusuf   1872
3 VaIideleri; Mehmet'in kızı Havva 1835-1898
4 Hanımı; Mustafa kızı Sakine   1868
5 0ğlu; Dursun'un oğlu Ahmet   1885
6 Yusuf'un hanımı Mehmet'in kızı Fatma   1880 
7 Diğer hanımı; Mehmet'in kızı Fatma   1876
8 Yiğeni; Yusuf'un oğlu Mustafa   1894
9 Kızı; Dursun'un kızı Fatma   1897
10 Diğer: Dursun'un kızı Ayşe   1897
1.DEFTER   SAYFA 90     HANE 41
1 Bozoğlu; İbrahim'in oğlu Ahmet Efendi   1842
2 0ğlu; Ahmet Efendi'nin oğlu İbrahim 1870-1892
3 Diğeri; Ahmet Efendi'nin oğlu Muhammet   1873
4 Hanımı; İbrahim kızı Paşuli   1825
5 Kızı; Ahmet Efendi'nin kızı Fatma   1874
6 Diğeri; Ahmet Efendi'nin kızı Havva   1876
7 Mehmet'in hanımı; Behzat kızı Safiye   1876
8 Torunu; Mehmet'in oğlu Muhammet   1899
2.DEFTER    HANE 10
1 Bozoğlu; Ölü Mustafa ve Ayşe'nin oğlu Hasan,Medeni
Durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu: İhraç
  1856
2 0ğlu; Hasan ve ölü Zeyep'in oğlu İsmail hakkı
Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu: İhraç.
  1875
3 Diğeri; Hasan ve ölü Zeynep'in oğlu Mehmet
Medeni durumu: Murat.
  1888
4 Diğeri; Hasan ve ölü Zeynep'in oğlu İlyas   1897
5 Hanımı; Ölü İbrahim ve ölü Zeynep'in kızı 
Medeni durumu: Beyi var.
  1863
6 İsmail Hakkı'nın hanımı: Ölü İsmail ve Hatice'nin Sakine   1881
7 Kızı; Hasan ve Zeynep'in kızı Fatma   1874
8 Torunu; İsmail ve Sakine'nin kızı Arife   1902
2.DEFTER    HANE 19
1 Bozoğlu; ölü Mustafa, ÖLü Numan.'ın hanımı Sakine
Medeni durumu: Beyi yoktur.
1868
2 Oğlu; Ölü Numan ve Sakine'nin oğlu Ali
Medeni durumu: Bekâr.
1887
3 Diğeri; Numan ve sakinenin oğlu Abdülhamit 1895
4 Diğeri;Numan ve Sakinenin oğlu ilyas 1896
2.DEFTER         HANE 71 
1 Bozoğlu ; ölü Ahmet ve Havva’nın oğlu Dursun
Medeni :Bir hanımı var.Askerlik durumu; Mutehafız
1864
2 Oğlu; Dursun ve Sakine’nin oğlu Ahmet 1885
3 Hanımı; ölü Mustafa ve ölü Fatma'nın kızı Sakine
Medeni durumu beyi var.
1868
4 Kızı; Dursun ve Sakinenin kızı Ayşe 1895
5 Dursun kızı ve sakine’nin kızı Ayşe 1897
2.DEFTER       HANE 72 
1 Bozoğlu; Ölü Ahmet ve Hava’nın oğlu Yusuf,Medeni
durumu ; Bir hanımı var.Askerlik durumu ;Redif
1872
2 Oğlu; Yusuf ve ölü Hatice’nin oğlu Mustafa 1894
3 Hanım; Hafız Mustafa ve ölü Adile kızı Havva 1878
2.DEFTER        HANE 92
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Güllü’nün oğlu Ahmet 1844
2 Kardeşinin oğlu; Ölü Halil ve Ayşe’nin oğlu Mehmet 1886
3 Kardeşinin diğer oğlu Ölü Halil ve ayşe’nin oğlu Hüseyin 1896
4 Kardeşinin Diğer oğlu; Ölü Halil ve ayşe’nin oğlu Hasan 1898
5 Kardeşinin diğer oğlu ;Halil ve Ayşenin oğlu Mustafa 1898
6 Kardeşinin diğer oğlu ;Halil ve Ayşenin oğlu Ali 1900
7 Kardeşinin ölü Halilin Hanımı;ölü Mustafa ve
Ölü paşuli’nin kızı Ayşe
1859
8 Kardeşinin kızı ; ölü Halil ve Ayşe’nin kızı Fatma 1894
2.DEFTER       HANE 93
1 Bozoğlu Ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın kızı ölü Mustafa
nın hanımı Paşuli,Medeni durumu; beyi yoktur
1835
2 Oğlu Hayrullah ‘ın hanımı Mustafa ve Meryem kızı Ayşe
Medeni durumu; Beyi var
1877
3 Diğeri;Zekeriya'nn hanımı;ölü Yusuf ve Ayşenin kızı İrve
Medeni durumu;Beyi var
1883
4 Kız torunu Hayrullah ve Ayşenin kızı Havva 1902
5 Oğlu ; Ölü Mustafa Paşuli’nin oğlu Hayrullah
Medeni durumu;Bir hanımı var.Askerlik durumu ;İhtiyat
1876
6 Diğer, ölü Mustafa ve Paşuli’nin oğlu Zekeriya
Medeni durumu;Bir hanımı var.Askerlik durumu;İnsan
1879
 2.DEFTER      HANE 100  
1 Bozoğlu;Ölü Mustafa ölü Ayşe’nin oğlu İbrahim
Medeni Durumu;Bir hanımı var.Askerlik durumu;İhraç
1843
2 Oğlu;İbrahim ve Ayşe2nin oğlu Mustafa
Medeni durumu; Bir hanımı var.
1875
3 Diğeri;İbrahim ve Ayşenin oğlu Muhammet
Medeni durumu;bir hanımı var.
1887
4 Diğeri İbrahim ve Ayşenin oğlu Lütfü  1895
5 Hanımı;Ölü Ahmet ve ölü Zekiye ‘nin kızı Ayşe
Medeni durumu ;Beyi var
1855
6 Oğlu Mustafa’nın hanımı;Ölü Mustafa ve ölü
Zekiye’nin kızı Fatma
1878
7 Muhammedin hanımı; Mustafa ve Saliha kızı Hanife 1888
8 Kızı;İbrahim ve Ayşe’nin kızı Meryem 1899
9    
10 Kayınvalidesi;Ölü Abdullah ve Ölü Fatmanın kızı Miyase  1825
   2.DEFTER         HANE 105
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Fatma'nın oğlu Yusuf
Medeni durumu; Bir hanımı var. Askerlik durumu; Redif 
1870
2 0ğlu; Yusuf ve Fatma'nın oğlu Mehmet 1897
3 Hanımı; Mustafa ve Cemile'nin kızı Fatma
Medeni durumu; Beyi var.
1876
4 Kızı; Yusuf ve Fatma'nın kızı Fatma 1894
5 Diğeri; Yusuf ve Fatma'nın kızı Bakiye 1900
6 Oğlu; Yusuf ve Fatma'nın oğlu Halil 1904
   2.DEFTER   HANE 106
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Saliha'nın kızı, ölü Mehmet'in 
hanımı Fatma Medeni durumu; Beyi yoktur.
1844
2 0ğlu Muhammet'in hanımı; Ölü Abdullah ve ölü Saliha'nın
Kızı Mahiye Medeni durumu; Beyi var.
1873
3 0ğlu Şerif'in hanırru; İbrahim ve Ayşe kızı Emine 1880
4 Kızı; ölü Mehmet ve Fatma'nın kızı Şuşu 1875
5 Diğeri oğlu; ölü Mehmet ve Fatma'rim oğlu Eşref 
Askerlik durumu; İsnan
1879
6 Diğeri Ölü Mehmet ve Fatma'nın oğlu Muhammet
Askerlik durumu: (1901' e 2. Tertip asker)
1879
  2.DEFTER   HANE 107
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Hamide'nin kızı, Ölü
Mehmet'in hanımı Fatma,Medeni durumu: Beyi yoktur.
1835
2 0ğlu İzzet'in hanımı; Ölü Mehmet ve ölü Hamide'nin kızı 
Fatma Medeni durumu; Beyi var.
1879
3 Kız torunu; İzzet ve Fatma'nın kızı Hamide 1904
4 0ğlu; Ölü Mehmet ve Fatma'nın oğlu İzzet.
Medeni durumu; Bir hanımı var.
1881
  3.DEFTER  
HANE 108
1 Bozoğlu.; Ölü Ahmet ve Fatma’nın oğlu Ahmet,Medeni 
durumu; Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhrac
1863
2 Oğlu; Ahmet ve Gülsürrı'ün oğlu Ömer 1897
3 Hanımı; Ölü Abdullah ve Saliha'nın kızı 1868
4 Kızı; Ahmet ve Güısürrı'ün kızı Ayşe 1902
2.DEFTER  
HANE 172
1 Bozoğlu; Ölü Mustafa Hava'nın oğlu Mehmet Efendi
Medeni durumu, Murat
1847
2 Kardeşi; ölü Mustafa Hava'nın oğlu Yusuf, Medeni durumu 
Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhrac
1851
3 Kardeşinin oğlu Yusuf ve Funduka'nın oğlu Şakir,
Medeni durumu; Bir hanımı var
1881
4 Kardeşi Yusuf'un hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Fatma'nın kızı
Funduka,Medeni durumu; Beyi var.
1856
5 Diğeri; Yusuf ve Funduka'nın kızı Ayşe 1896
6 Kardeşi Şakir'in hanımı; Ölü İsmail ve Gülizar kızı Hanife
Medeni durumu; Beyi var.
1889
   3.DEFTER  
   HANE 71
1 Bozoğlu; Ölü Ahmet ve ölü Havva'nın oğlu Dursun 1864
2 0ğlu; Dursun ve Sakine'nin oğlu Ahmet 1885
3 Hanımı; Ölü Mustafa ve ölü Fatma'nın kızı Sakine 1868
4 Kızı; Dursun ve Sakine'nin kızı Fatma 1895
5 Diğer kızı; Dursun ve Sakine' nin kızı Ayşe 1897
3.DEFTER  
  HANE 72
1 Bozoğlu; ölü Ahmet ve ölü Havva'nın oğlu Yusuf 1872
2 0ğlu; Yusuf ve ölü Hatice'nin oğlu Mustafa. 1894
3 Hanımı; (Zelega köyünden) Hafız Mustafa ve ölü Adile kızı Havva 1878
4 Dursun ve Havva'nın oğlu Veysel 1917

Bu hane Erzurum ilinin Aşkale nalıiyesinin Karasu köyüne naklini aldırmıştırı.

3.DEFTER  
   HANE 92
1 -Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Güllü'rıün oğlu Ahmet 1844
2 Kardeşinin oğlu ; Ölü Halil ve Ayşe'nin oğlu Mehmet 1886
3 Kardeşinin diğer oğlu; Ölü Halil ve Ayşe 'nin oğlu Hüseyin 1896
4 Kardeşinin diğer oğlu; Ölü Halil ve Ayşe'nin oğlu Hasan 1898
5 Kardeşinin diğer oğlu; Ölü Halil ve Ayşe'nin oğlu Mustafa 1898
6 Kardeşinin diğer oğlu; Ölü Halil ve Ayşe'nin oğlu Ali  1900
7 Kardeşi ölü Halil'in hanımı; Ölü Mustafa ve ölü Paşuli'nin kızı Ayşe 
1859
8 Kardeşinin kızı; Ölü Halil ve Ayşe'nin kızı Fatma 1894
9 Hasan'ın hanımı Zeynep 1917
10 Hasan'ın kızı Hanife 1918
11 Hasan’nın oğlu Salih 1926
   3.DEFTER  
HANE 93
1 Bozoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın kızı ölü Mustafa'nın hanımı Paşuli 1835
2 0ğlu Hayrullah'ın hanımı; (Paçan köyünden) Mustafa ve Meryem kızı Ayşe 1877
3 Diğeri, Zekeriya'nın hanımı; (Paçan köyünden) Ölü Yusuf ve Ayşe 'nin kızı İrve  1883
4 Kız torunu; Hayrullah ve Ayşe'nin kızı Havva 1902
5 Oğlu; Ölü Mustafa ve Paşuli'nın oğlu Hayrullah 1876
6 Diğeri, Ölü Mustafa ve Paşuli 'nin oğlu Zekeriya 1879
7 Torunu; Zekeriya ve Irve'nin oğlu Ahmet 1907
3.DEFTER  
   HANE 100
1 Bozoğlu;ölü Mustafa ölü Ayşe 'nin oğlu İbrahim 1843
2 0ğlu; İbrahim ve Ayşe'nin oğlu Mustafa 1875
3 Diğeri; İbrahim ve Ayşe'nin oğlu Muhammet 1887
4 Diğeri; İbrahim ve Ayşe'nin oğlu Ömer Lütfü 1895
5 Hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Zekiye'nin kızı Ayşe 1855
6 0ğlu Mustafa'nın hanımı: Ölü Mustafa ve ölü Zekiye'nin kızı Fatma 1878
7 Muhammet'in hanımı; Mustafa ve Saliha kızı Hanife  1888
8 Kızı; İbrahim ve Ayşe'nin kızı Meryem (Evlevenerek nakledilmiştir) 1899
9    
10 Kayınvalidesi; Ölü Abdullah ve ölü Fatma'nın kızı Miyase  
3.DEFTER   
  HANE 105
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Fatma'nın oğlu Yusuf 1870
2 0ğlu; Yusuf ve Fatrna'nın oğlu Mehmet 1897
3 Hanımı; Mustafa ve Cemile'nin kızı Fatma 1876
4 Kızı; Yusuf ve Fatma'nın kızı Fatma 1894
5 Diğeri; Yusuf ve Fatma'nın kızı Bakiye 1900
6 Oğlu; Yusuf ve Fatrna'nın oğlu Halil İbrahim 1904
7 Kızı;Yusuf ve Fatma'nın oğlu Safiye 1905
   3.DEFTER  
   HANE 106
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Saliha'nın kızı, ölü Mehmet'in hanımı Fatma 1844
2 0ğlu Muharnrnetin hanımı; Ölü Abdullah ve ölü Saliha'nın kızı Mahiye 1873
3 0ğlu Şerif'in hanımı; (Anaso köyünden) İbrahim ve Ayşe kızı Emine 1880
4 Kızı; Ölü Mehmet ve Fatrna'nın kızı Şuşu 1875
5 Diğeri oğlu;Ölü Mehmet ve Fatma'nın oğlu Eşref 1873
6 Diğeri; Ölü Mehmet ve Fatma'nın oğlu Muhamet 1879
7 Torunu; Eşref ve Emine'nin oğlu Ali 1908
   3.DEFTER  
   HANE 107
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Hamide'nin kızı, Ölü Mehmet'in hanımı Fatma 1835
2 Oğlu İzzet'in hanımı; Ölü Mehmet ve ölü Hamide'nin kızı Fatma 1879
3 Kız torunu; İzzet veFatma'nın kızı Hamide 1904
4 0ğlu; Ölü Mehmet ve Fatma'nın oğlu İzzet 1881
5 Torunu: İzzet ve Fatma'nın oğlu Süleyman 1912
3.DEFTER     HANE 108
1 Bozoğlu; ölü Ahmet ve Fatma'nın oğlu Ahmet 1863
2 Oğlu; Ahmet ve Gülsüm'ün oğlu Ömer 1897
3 Hanımı; Ölü Abdullah ve Saliha'nın kızı Gülsüm 1868
4 Kızı; Ahmet ve Gülsürrı'ün kızı Ayşe 1902
5 Oğlu; Ahmet ve Gülsürrı'ün kızı Mustafa 1908
3.DEFTER      HANE 172 
1 Bozoğlu. Ölü Mustafa Hava'nın oğlu Mehmet Efendi 1847
2 Kardeşi; Ölü Mustafa Hava'nın oğlu Yusuf 1851
3 Kardeşinin oğlu; Yusuf ve Funduka'nın oğlu Şakir 1881
4 Kardeşi Yusuf'un hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Fatma'nın kızı Funduka 1876
5 Diğeri; Yusuf ve Funduka'nın kızı Ayşe 1896
6 Kardeşi Şakir'in hanımı; Ölü İsmail ve Gülizar kızı Hanife 1889
7 Kardeşi'nin oğlu; Yusuf ve Funduka'nın oğlu Mustafa 1908

-------------- Devamı - ÇAKIROGULLARI (Çakır) ------------------

Login


 

Ziyaretçi Defteri

pasamehmet
Herkeze Selam, acaba bu ""Sülaleye dayali Soy Ağacimiz."" ne zaman faaliy...

Ilkokul Mezunlarimiz

Eğridereköyü İlkokulu ilk olarak 1948 - 2008 Eğitim Yili

Calisma Asamasinda

Eğridere Köyü Facebook

Sosyal Medyada da, beraber kalalim.
Takip et Tiklayiniz

Go to top