Makale Dizini

                 BEŞİROĞLU  (Pamuk)

    

   Hun kıtasının asıl Turanî (Türk) ahalisinden olup Sabiriler zamanında bu toprakları vatan etmişlerdi."
Bunlara (Başkırdlar) Başıkırlarda denir, Trabzon'da gelmiş geçmiş Turanî kavimleri sayarken 19. sırada Beşirler yer almaktadır.

1.Defter         Sayfa 79            Hane 23  
1 Beşiroğlu; İbrahim'in oğlu Mehmet (1813-1892)
2 0ğlu; Mehmet'in oğlu İbrahim (1849–1892)
3 Diğeri; Mehmet'in oğlu İsmail (1850)
4 Torunu; İbrahim'in oğlu Cafer (1879)
1.Defter      Sayfa 79            Hane 23  
1 Beşiroğlu; Mehmet'in oğlu Mustafa (1846)
2 0ğlu; Mustafa'nın oğlu Yusuf (1872)
3 Diğeri; Mustafa'nın oğlu Ali (1874)
4 Diğeri; Mustafa'nın oğlu Ahmet (1880)
5 Diğeri; Mustafa'nın oğlu Yakup (1883)
6 Hanımı; İbrahim kızı Cemile (1835)
7 Kızı; Mustafa'nın kızı Şennur (1869)
8 Diğeri; Mustafa'nın kızı Hanife (1881)
1.Defter         Sayfa 80         Hane 23  
1 Beşioğlu; İbrahim'in oğlu Ahmet Efendi (1817-1889)
2 0ğlu Ahmet Efendi 'nin oğlu Nnuman Sefer    (1860)
3 Diğeri; Ahmet Efendi 'nin oğlu Muhammet    (1869)
4 Torunu; Seyit'in oğlu Seyit    (1880)
5 Hanımı; Abdullah kızı Hatice (1815-1886)
6 Diğeri; Abdullah kızı Fatma    (1844)
7 Numan'ın hanımı Mehmet kızı Selma    (1855)
8 Kız torunu; İbrahim'in kızı Ayşe    (1877)
9 Torunu; Sefer'in oğlu Şakir (1887-1900)
10 Diğer kız torunu Mehmet' in kızı Müslüme    (1887)
11 Muhammet'in hanımı; Abdullah kızı Fatma    (1864)
12 Kız torunu; Muhammet'in kızı Necibe    (1893)
13 Kız torunu; Numan kızı Fatma    (1893)
14 Diğeri; Numan Sefer kızı Elmas    (1894)
15 Torunu; Numan Sefer'in oğlu: Mehmet Ali    (1898)
   1.Defter         Sayfa 80         Hane 23  
1Beşiroğlu; Mehmet'in oğlu Muhammet    (1847)  
20ğlu; Muhammet'in oğlu Bayram    (1880)  
3Hanımıı :Abdullah kızı Ayşe    (1884)  
4Kız: Muhammet'in kızı Sakine    (1880)  
5Oğlu; Muhammet'in oğlu Mahmut (1883-1886)  
6Kızı; Muhammet'in kızı Fatma    (1895)  
7Diğeri; Muhammet'in kızı Hecire    (1897)  
   1.Defter         Sayfa 81         Hane 24  
1 Beşiroğlu; İbrahim'in oğlu Hacı Mustafa  (1816-1889)
2 Oğlu; Hacı Mustafa'nın oğlu Hasan (1851-1866)
3 Diğeri; Hacı Mustafa'nın oğlu Yusuf (1879-1897)
4 Torunu; Hasan oğlu Muhammet    (1879)
5 Diğeri; Hasan'ın oğlu İsmail (1881-1886)
6 Hanımı; Ahmet kızı Cemile    (1835)
7 Diğeri; Abdullah kızı Havva    (1844)
8 Kızı; Mustafa kızı Nazlı    (1854)
9 Hasan'ın hanımı; İsmail kızı Şennur    (1864)
10 Torunu; Hasan oğlu Mustafa    (1891)
11 Kız torunu; Hasan kızı Fatma    (1895)
12 Torunu; Hasan oğlu Ahmet    (1895)
13 Torunu; Hasan oğlu İsmail    (1897)
14 Kızı; Hacı Mustafa kızı Hanife    (1886)
   1.Defter         Sayfa 81         Hane 24  
1 Beşiroğlu; İbrahim'in oğlu Abdulfettah  (1822-1888)
2 0ğlu; Abdulfettah'ın oğlu Mehmet (1851-1888)
3 Torunu; Mehmet'in oğlu Salim (1869-1886)
4 Mehmet'in hanımı: Mustafa kızı Hanife    (1854)
5 Torunu; Mehmet'in kızı Hanife    (1882)
6 Diğeri; Mehmet'in kızı Ayşe    (1883)
7 Torunu; Mehmet'in oğlu Abdulaziz    (1888)
8 Kızı; Mehmet'in kızı Ayşe    (??)
   2.Defter         Hane 56
1 Beşiroğlu; Ölü ve Fatmanın oğlu Mustafa Medeni durumu:
Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç.
   (1846)
2 0ğlu;Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Yusuf Medeni durumu:
Bir hanımı var.Askerlik durumu: Redif (askerliğini yaptı).
   (1871)
3 Diğeri; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Ahmet Medeni durumu:
Müeerret (evli değil). Askerlik durumu: Bekaya.
   (1875)
4 Diğeri; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Yakup
Askerlik durumu: 1904-2.Tertip asker.
   (1883)
5 Hannımı ölü İbrahim ve ölü Havva'nın kızı Ayşe
Medeni durumu: Beyi var.
   (1854)
6 0ğlu Yusuf'un harıırrıı ; İsmail Efendi ve ölü Hamide Kızı Ayşe
Medeni durumu: Beyi var.
   (1878)
   2.Defter         Hane 57  
1 Beşiroğlu; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Ali
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: Redif.
   (1874)
2 Hanımı Ölü Mehmet ve İskuli'nin kızı Hanife    (1879)
   2.Defter        Hane 114   
1 Beşir oğlu; Ölü Ahmet ve ölü Havva'nın kızı ölü Hacı Mustafa'nın
hanımı Cemile Medeni durumu: Beyi yoktur.
   (1835)
2 0ğlu Ölü Hasan'ın Hanımı; İsmail ve Hamide Kızı Şuşu
Medeni durumu: Beyi yoktur.
   (1864)
3 Torunu Mehmet'in Hanımı: Yusuf ve Ayşe kızı Nazife
Medeni durumu: Beyi var
   (1880)
4 Kız torunu Ölü Hasan ve Şuşu'nun kızı Fatma ­
Medeni durumu: Mücerret.
   (1895)
5 Torunu; Ölü Hasan ve ölü Meryem'in oğlu Mehmet
Medeni durumu: Bir hanımı var.
   (1879)
6 Diğer Torunu; Ölü Hasan ve Şuşu'nun oğlu Ahmet    (1894)
7 Diğeri; Ölü Hasan ve Şuşu'nun oğlu İsmail    (1897)
8 Diğeri; Ölü Hasan ve Şuşu'rıun oğlu Mustafa    (1891)
   2.Defter         Hane 144  
1 Beşiroğlu; Ölü Mehet ve ölü Hatice'nin oğlu Muhammet
Medeni durumu:Bir hanımı var.Askerlik durumu:İhraç.
(1845)
2 0ğlu; Mehmet ve Hatice'nin oğlu Mustafa (1904)
3 Hanımı; Ali ve ölü Ayşe kızı Hatice
Medeni Durumu: Beyi var
(1864)
4 Kızı; Muhammet ve ölü Ayşe'nin kızı Fatma (1895)
5 Diğeri; Muhammet ve ölü Ayşe'nin kızı Hamide (1897)
   2.Defter         Hane 145  
1 Beşiroğlu;Ölü Mehmet ve ölü Dudu'nun oğlu İsmail
Medeni Durumu:Bir hanımı var.Askerlik Durumu:İhraç
(1849)
2 0ğlu; İsmail ve Hanife'nin oğlu Mehmet (1897)
3 Diğeri; İsmail ve Hanife'nin oğlu Nuri Bey (1900)
4 Hanımı; Ölü Ahmet efendi ve ölü Hayriye'nin kızı Hanife (1855)
5 Kızı; İsmail ve Hanife kızı Hatice (1894)
   2.Defter         Hane 146  
1 Beşiroğlu;Ölü Mehmet ve ölü Fatma 'nın kızı ölü
İbrahim'in hanımı Hafize Medeni Durumu;Beyi yoktur.
(1844)
2 0ğlu; Cafer'in hanımı: ölü Salih ve Hatice'nin kızı
Emine Medeni Durumu: Beyi vardır.
(1881)
3 Diğeri; Hasan'ın hanımı; ölü Mustafa ve Havva'nın kızı
Hanife Medeni Durumu: Beyi vardır.
(1886)
4 Kızı; Ölü İbrahim ve Hafize'nin kızı Fatma (1893)
5 Oğlu; Ölü İbrahim ve ölü Hafize 'nin oğlu Cafer
Medeni Durumu: Bir hanımı var.
(1879)
6 Diğeri; Ölü İbrahim ve ölü Hafizerıin oğlu Hasan
Medeni Durumu: Bir hanımı var.
(1884)
7 Diğeri; İsmail ve Hanife'nin oğlu Mustafa
Medeni durumu: Bir hanımı var.
(1892)
8 Diğeri; İsmail ve Hanife'nin oğlu İbrahim
Medeni durumu: Mücerret------Evlenmedi
(1894)
   2.Defter         Hane 165  
1 Beşiroğlu: Ölü Ahmet Efendi ve ölü Fatma'nın oğlu Numan Hakkı
Efendi Medeni Durumu: Bir hanımı var. Askerlik Durumu: İhraç
(1860)
2 Kardeşi: Ölü Ahmet Efendi ve ölü Fatma'nın oğlu Muhammet
Medeni Durumu: Bir hanımı var. Askerlik Durumu: Redif
(1859)
3 Kardeşinin oğlu Said Efendi; ölü Said ve Sakine'nin oğlu
Said Efendi Medeni Durumu: Bir hanımıı var.
(1878)
4 0ğlu; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın oğlu Hamdi
Medeni Durumu: Müeerret
(1898)
5 Kardeşinin oğlu; Sait ve Fatma'nın oğlu Ahmet (1903)
6 Hanımı; Ölü Mehmet Efendi ve ölü Fatma'nın kızı Salıha
Medeni Durumu: Beyi vardır
(1861)
7 Kardeşi Mehmet'in hanımı: ölü Abdullah ve Saliha'nın kızı Fatma 
Medeni Durumu: Beyi vardır.
(1864)
8 Kardeşinin kızı; Muhammet ve Fatma'nın kızı Neeibe
Medeni Durumu: Murat
(1893)
9 Kızı; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın kızı Elmas
Medeni Durumu: Murat
(1893)
10 Diğer kızı; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın kızı Zehra  (1902)
11 Diğeri Numan Hakkı Efendi ve Sliha kızı Emine (1904)
12 Kardeşinin oğlu Said'in hanımı; ölü Mahmut ve ölü (1895)
13 Zekiye'nin kızı Hanife Medeni Durumu: Beyi vardır. (1895)
   2.Defter         Hane 166
Beşiroğlu; Ölü Mehmet ve Hanife'nin oğlu Abdülaziz
Medeni Durumu: Murat i 
 (1888)
2 Kız kardeşi; Ölü Mehmet ve Hanife'nin kızı Ayşe
Medeni Durumu: Murat
 (1892)
   3.Defter         Hane 56
1 Beşiroğlu; Ölü Mehmet ve Ölü Fatmanın oğlu Mustafa    (1845)
2 0ğlu; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Yusuf  (1871)
3 Diğeri; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Ahmet (1878-1904)
4 Diğeri; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Yakup  (1881)
5 Hannımı ölü İbrahim ve ölü Havva'nın kızı Ayşe  (1853)
6 0ğlu Yusuf'un hanımı; İsmail Efendi ve ölü
Hamide Kızı Ayşe
 (1877)
   3.Defter         Hane 57  
1 Beşiroğlu; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Ali  (1873)
2 Hanımı Ölü Mehmet ve İskuli'nin kızı Hanife  (1878)
   3.Defter         Hane 114
1 Beşiroğlu; Ölü Ahmet ve Havva’nın kızı Ölü hacı Mustafa’nın
hanmı Cemile
(1834)
2 0ğlu Hasan'ın Hanımı; İsmail ve Hamide Kızı Şuşu (1863)
3 Torunu Mehmet'in hanımı Paçan köyünden
Yusuf ve Ayşe'nin kızı Nazife
(1878)
4 Kız torunu; ölü Hasan ve Şuşu'rıurı kızı Fatma (1893)
5 Torunu; ölü Hasan ve ölü Meryem'in oğlu Mehmet (1878)
6 Diğer torunu; Ölü Hasan ve Şuşu'nun oğlu Ahmet (1892)
7 Diğer torunu; Ölü Hasan ve Şuşu'nun oğlu İsmail (1893)
8 Diğer torunu; Ölü Hasan ve Şuşu'nun oğlu Mustafa (1889)
9 Mustafa'nın hanımı; Şakoğlu Mustafa ve Altuna'nın kızı Hamide (1896)
10 Ahmet'in hanımı; oğlu ölü Eyüp ve Meryem'in kızı Hanife (1897)
11 Ahmet'in diğer Hanımı İbrahim ve Ayşe kızı Meryem (1897)
12 Muhammet'in oğlu Hasan (1910)
   3.Defter         Hane 144
1 Beşiroğlu; Ölü Mehmet ve ölü Hatice'nin oğlu Muhammet  (1845)
2 0ğlu; Mehmet ve Hatice'nin oğlu Mustafa  (1902)
3 Hanımı Paçan köyünden Ali ve ölü Ayşe'nin kızı Hatice  (1863)
4 Kızı; Muhammet ve ölü Ayşe'nin kızı Fama  (1893)
5 Diğer kızı; Muhammet ve ölü Ayşe'nin kızı Hamide (1894)
6 Diğer kızı;Muhammet ve Hatice'nin kızı Ayşe  (1905)
7 Mehmet ve Balkız'ın oğlu Veysel
Doğum tarihi : (25.03.1911) Ölüm tarihi : 02.02.1941
Asker görevini yaparken Erzincan depreminde Değirmen
Nöbeti tutarken depremde ölmüştür Mezarı Erzincandadır.
 (1911)
   3.Defter         Hane 115  
1 Beşiroğlu; Ölü Mehmet ve ölü Dudu'nun olu İsmail  (1849)
2 0ğlu: İsmail ve Hanife'nin oğlu Mehmet  (1894)
3 Diğer oğlu: İsmail ve Hanife 'nin oğlu Nuri bey  (1898)
4 Hanımı; Ölü Hacı Ahmet Efendi ve Hatice'nin kızı Hanife  (1854)
5 Kızı; İsmail ve Hanife kızı Hatice  (1892)
6 Diğer oğlu; İsmail ve Hanife 'nin oğlu Mustafa  (1907)
   3.Defter         Hane 146
1 Beşiroğlu; Ölü Mehmet ve ölü Fatma'nın kızı ölü
İbrahim'in hanımı Hafize
 (1844)
2 0ğlu; Cafer'in hanımı Ölü Salih ve Çambaşı Köyünden
Hatice'nin kızı Emine
 (1879)
3 0ğlu Hasan'ın hanımı: Ölü Hacı Mustafa ve
Havva'nın kızı Hanife
 (1884)
4 Kızı:Ölü İbrahim'in ve Hafize'nin kızı Fatma  (1891)
5 Oğlu;Ölü İbrahim ve Hafize'rıın oğlu Cafer  (1878)
6 Diğer oğlu;Ölü İbrahim ve Hafize'nın oğlu Hasan  (1882)
7 Diğer oğlu:Ölü İbrahim ve Hafize'nın oğlu Mustafa  (1890)
8 Diğer oğlu:Ölü İbrahim ve Hafizenın oğlu İbrahim  (1892)
9 Mustafa'nın hanımı:Ölü Mehmet ve Emine kızı Balkıza  (1885)
10 Beşiroğlu; Mustafa ve Balkız’ın kızı Ayşe  (1913)
   3.Defter         Hane 165  
1 Beşiroğlu; Ölü Hacı Ahmet Efendi ve ülü Fatmanın
oğlu Numan Hakkı Efendi
 (1859)
2 Kardeşi; Ölü Hacı Ahmet Efendi ve ölü Fatrna'nın
oğlu Muhammet
 (1868)
3 Kardeşinin oğlu; Ölü Said ve eşi ölmüş ev ciahirde
Sakine’nin oğlu Said Efendi
 (1878)
4 0ğlu; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın oğlu Hamdi  (1896)
5 Kardeşinin oğlu Said ve Fatma'nın oğlu Ahmet  (1901)
6 Hanımı; Ölü Mehmet Efendi ve Ölü Fatma'nın kızı Saliha  (1863)
7 Kardeşi Muhammet'in hanımı; Ölü Abdullah ve
Paçanlı Salih’in kızı Fatma
 (1863)
8 Kardeşinin kızı Muhammet ve Fatma'rıın kızı Necibe  (1891)
9 Kızı; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın kızı Elmas  (1893)
10 Diğer kızı; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın kızı Zehra  (1900)
11 Diğer kızı; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın kızı Emine  (1902)
12 Kardeşinin oğlu Said'in hanımı; Ölü Mahmut ve ölü
Rukiye'nin kızı Hanife
 (1882)
13 Muhammet'in hanımı Sarıoğlu ölü Ali'nin ve Sakine'nin kızı Ayşe  (1892)
14 Torunu; Hamdi ve Ayşe'nin oğlu Kemal   (1918)
15 Torunu; Hamdi ve Ayşe'nin oğlu Celal  (1918)
16 Torunu; Hamdi ve Ayşe'nin oğlu Hakkı  (1919)
17 Kız Torunu; Hamdi ve Ayşe'nin kızı Zehra  (1920)
   3. Defter         Hane 166 
1 Beşiroğlu; Ölü Memet ve beyi ölü (zevci ahirde)
Hanife'nin oğlu Abdulaziz
 (1888)
2 Kızkardeşi; Ölü Memet ve beyi ölü (zevci ahirde)
Hanife'nin kızı Ayşe
 (1890)
   Bilgi Anne Babası
Adı Soyadı Dğ.Tarihi
Hane No Medeni
Hali
Durumu
1 Annesinin Babasının Babasının Annesi Fatma Koca'nın Babası İbrahim Annesi Ayşe
FATMA KOCA 01.07.1824
Çaykara
12-50-4 Evli Ölü 15.02.1910
2 Annesinin Babasının Babasının Babası Mustafa Koca'nın Babası Mehmet Annesi Saliha
MUSTAFA KOCA 01.07.1828
Çaykara
12-50-1 Evli Ölü 18.10.1908
3 Babasının Babasının Babası Muhammet Pamuk'un
Babası Mehmet Annesi Hatice
MUHAMMET PAMUK 01.07.1847
Çaykara
12-134-1 Dul Ölü 01.03.1921
4 Babasının Babasının Annesi Hatice Pamuk'un
Babası Ali Annesi Ayşe
HATİCE PAMUK 01.07.1864
Çaykara
12-134-3 Evli Ölü 19.04.1914
5 Annesinin Babasının Babası Yusuf Koca Babası
Mustafa,Annesi Fatma
YUSUF KOCA 01.07.1869
Çaykara
12-50-2 Evli Ölü 01.04.1920
6 Annesinin Annesinin Babası Ömer Hoş'un Babası,
Ahmet Annesi Salihe
ÖMER HOŞ 01.07.1878
Çaykara
12-178-1 Evli Ölü 12.04.1947
7 Annesinin Babasının Annesi Güllü Koca'nın Babası Mustafa,Annesi Fatma
GÜLLÜ KOCA 01.07.1880
Çaykara
12-50-6 Evli Ölü 11.03.1924
8 Annesinin Annesinin Annesi Altuna Hoş'un
Babası,İsmail,Annesi Gülizar
ALTUNA HOŞ 01.07.1881
Çaykara
12-178-4 Evli Ölü 01.05.1926
9 Hatice Pamuk'un Babası Hasan Koca'nın Babası
Yusuf,Annesi Gülli
HASAN KOCA 01.07.1909
Çaykara
12-50-10 Evli Ölü 26.01.1992
10 Hatice Pamuk'un Annesi Safiye Koca'nın Babası Ömer,
Annesi Altuna Hoş
SAFİYE KOCA 01.07.1912
Çaykara
12-50-25 Evli Ölü 10.02.1975
11 Babasının Babası Veysel Pamuk'un Babası Muhammet,
Annesi Hatice
VEYSEL PAMUK 25.03.1913
Çaykara
12-134-7 Evli Ölü 02.02.1941
12 Veysel'in hanımı Rabia RABİA PAMUK     Evli Ölü 02.02.2002
13 Ölü Veysel'in oğlu Mehmet Pamuk'un Babası Veysel,
Annesi Rabia Pamuk
H.MEHMET PAMUK 01.02.1938
Çaykara
12-134-9 Evli Sağ
14 H.Mehmet Pamukun hanımı Hatice Pamuk'un Babası Hasan,Annesi Safiye
H.HATİCE PAMUK 15.07.1938
Çaykara
12-134-11 Evli Ölü 26.04.2002
15 H.Mehmet ve Hatice Pamuk'un oğlu Veysel'in
Babası Mehmet Annesi Hatice
H.VEYSEL PAMUK 23.02.1964
Çaykara
12-134-12 Evli Sağ
16 H.Mehmet ve Hatice Pamuk'un oğlu Osman'ın Babası Mehmet Annesi Hatice
OSMAN PAMUK 01.02.1965
Çaykara
12-134-13 Evli Sağ
17 H.Mehmet ve Hatice Pamuk'un oğlu Sinan'ın Babası Mehmet Annesi Hatice SİNAN PAMUK 18.11.1965
Çaykara
12-134-14 Evli Sağ
18 H.Mehmet ve Hatice Pamuk'un oğlu Yilmaz'ın Babası Mehmet Annesi Hatice YİLMAZ PAMUK 04.12.1970
Çaykara
12-134-15 Evli Sağ
19 H.Mehmet ve Hatice'nin kızı Asuman'ın Babası Mehmet Annesi Hatice ASUMAN PAMUK 25.01.1972
Çaykara
12-134-16 Evli Sağ
20 H.Mehmet ve Hatice Pamuk'un oğlu Nizam'ın Babası Mehmet Annesi Hatice NİZAM PAMUK 13.07.1982
Lörrach
12-134-19 Bekar Sağ
21 H.Mehmet'in ikinçi Hanımı ESMA PAMUK 10.04.1960
Samsun
12-134-33 Evli Sağ
22 H.Mehmet ve Esma Pamuk'un kızı Yasemin'in Babası Mehmet,Esma
YASEMİN PAMUK 04.05.2004
Samsun
12-134-34 Bekar Sağ
23 H.Mehmet oğlu H.Veysel'in Hanımı Selime'nin Babası Yusuf Annesi Fatma
SELİME PAMUK 27.02.1962
Çaykara
12-134-17 Evli Sağ
24 H.Veysel ve Selime'nin Kızı Ayşegül Pamuk'un Babası Veysel Annesi Selime
AYŞEGÜL PAMUK 09.11.1982
Lörrach
12-134-18 Evli Sağ
25 H.Veysel ve Selime'nin Kızı Ayşegül Pamuk'un
Beyi Mehmet
MEHMET CALKICI 28.10.1982
Kayseri
Kayseri Evli Sağ
26 Torunu,Veysel Selime kızı Ayşeğül
ve Mehmet Calkıcı oğlu
MERT CALKICI 20.07.2010
Lörrach
Kayseri Bekar Sağ
27 Torunu H.Veysel Selime kızı Ayşeğül ve
Mehmet Calıkıcı kızı
YAREN CALKICI 30.12.2013
Lörrach
Kayseri Bekar Sağ
28 H.Veysel ve Selime'nin Oğlu Mustafa Pamuk'un
Babası Veysel Annesi Selime
MUSTAFA PAMUK 21.06.1987
Lörrach
12-134-23 Evli Sağ
29 H.Veysel ve Selime'nin Oğlu Yusuf Pamuk'un
Babası Veysel Annesi Selime
YUSUF PAMUK 21.06.1987
Lörrach
12-134-26 Evli Sağ
30 H.Veysel ve Selime'nin Oğlu
Mustafa'nın Hanımı
ARZUM PAMUK 23.11.1986
Lörrach
  Evli Sağ
31 Torunu; Veysel oğlu Mustafa ve
Arzumun Kızı
SUHEDA PAMUK 12.08.2012
Lörrach
  Bekar Sağ
32 Torunu; Veysel oğlu Mustafa ve
Arzumun Oğlu
MUSAB MUHAMMET 15.01.2014
Lörrach
  Bekar Sağ
33 H.Veysel ve Selime'nin Oğlu
Yusuf Pamuk'un Hanımı
BETÜL PAMUK 23.04.1996
Basel
  Evli Sağ
34 H.Mehmet oğlu Osman'in Hanımı AYŞE PAMUK     Evli Sağ
35 Osman ve Ayşe'nin Oğlu Selver Pamuk'un Babası Osman Annesi Ayşe SELVER PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
36 Osman ve Ayşe'nin Kızı Sema Pamuk'un Babası Osman Annesi Ayşe SEMA PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
37 Osman ve Ayşe'nin Kızı SırmaPamuk'un Babası Osman Annesi Ayşe
SİRMA PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
38 H.Mehmet oğlu Sinan'in eşi
ELMAS PAMUK     Dul Sağ
39 Sinan ve Elmas'ın Kızı Kader Pamuk'un Babası Sinan Annesi Elmas KADER PAMUK 12.10.1988
Lörrach
  Evli Sağ
40 Sinan ve Elmas'ın Kızı Gökçe Pamuk'un
Babası Sinan Annesi Elmas
GÖKÇE PAMUK 01.02.1992
Lörrach
  Evli Sağ
41 H.Mehmet oğlu Sinan'in ikinci eşi Babası,Necati
Annesi,Ebdiye kızı
AYLA PAMUK  19.02.1983   Evli Sağ
42 Sinan ve Aylan'ın Kızı Sura Pamuk'un
Babası Sinan Annesi Ayla
SURA PAMUK 21.12.2004
Saint Louis
  Bekar Sağ
43 Sinan ve Aylan'ın oğluı Melih Pamuk'un
Babası Sinan Annesi Ayla
MELİH PAMUK 07.08.2007
Saint Louis
  Bekar Sağ
44 H.Mehmet oğlu Yılmaz'in eşi
SEVİM PAMUK     Evli Sağ
45 Yilmaz ve Sevim'in oğlu Muhammet Pamuk'un
Babası Yilmaz Annesi Sevim
MUHAMMET PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
46 Yilmaz ve Sevim'in oğlu Emre Pamuk'un
Babası Yilmaz Annesi Sevim
EMRE PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
47 Yilmaz ve Sevim'in oğlu Oğuzhan Pamuk'un
Babası Yilmaz Annesi Sevim
OĞUZHAN PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
48 Yilmaz ve Sevim'in Kızı Betül Pamuk'un
Babası Yilmaz Annesi Sevim
BETÜL PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
50 H.Mehmet ve Hatice Pamuk kızı Asuman'ın beyi MUSTAFA KESAT     Evli Sağ
51 H.Mehmet ve Hatice Pamuk Kızı Asuman'ın oğlu İSMET KESAT Lörrach   Bekar Sağ
52            

Login


 

Ziyaretçi Defteri

pasamehmet
Herkeze Selam, acaba bu ""Sülaleye dayali Soy Ağacimiz."" ne zaman faaliy...

Ilkokul Mezunlarimiz

Eğridereköyü İlkokulu ilk olarak 1948 - 2008 Eğitim Yili

Calisma Asamasinda

Eğridere Köyü Facebook

Sosyal Medyada da, beraber kalalim.
Takip et Tiklayiniz

Go to top