Makale Dizini

                                      BALTACIOĞULLARI    
  
   Nizayoğulları ve Baltacıoğulları'nın bir sülale iken, sonradan birbirinden ayrıldığı köyün ileri gelenlerinin yaşlılarının genel kaanitidir. Yaptığım araştırmalarda, Tacoğulları 'nın da bu akrabalara yakın olduğu kanaatine vardım. Zira BaltacıOğulları ve Taçoğulları 'nın Baltacılı Köyü ve Eğridere Köyü'ndeki arazileri de birbirine sınırdırlar.

   Niyazoğulları, Baltacıoğulları, Çakıroğulları, Taçoğulları gibi sülaleler ilk olarak Hanlut Köyü ve civarındaki köylere yerleşen Akkoyunlulara bağlı Türkmen aşiretlerindendir
   "Akkoyunluların Trabzon ile olan ilişkisi ve Trabzon bölgesinin etnik yapısına olan etkilerini iki döneme ayırmak zorundayız. İlk dönemdeki etkileri; Bayburt bölgesinde yaşayan ve Trabzon'un güneydeki dağlarda yaşayan ve daha sonra tüm Doğu Anadolu ile İran ve Azerbeycan'ın bir bölümünü kapsayan bir imparatorluk kuran Akkoyunlu beylerin ve imparatorluğun, Trabzon krallığı ile olan ilişkileriyle şekillenmiştir.

   İkinci dönemdeki etkileri ise, Akkoyunlu Devleti' nin Safeviler tarafından ortadan kaldırılmasından sonra olan tesirleridir ki bu dönemde Akkoyunlu bakiyeleri. Yavuz Sultan Selim tarafından, Trabzon sancağı topraklarına yerleştirilmiş ve günümüzde bölgemizde yaşayan Türk-İslam toplumunun en önemli unsurlarını oluşturmaktadır.

  
Baltacıoğlu sülfilesinin büyük bir kısmı Çaykara ilçesinin Baltacılı Köyü nüfusuna kayıtlıdır. Baltacıoğullarının Kurt Dağı Yaylası'nda değil de Moneşera
Yaylası'nda yayla yapmaları bizim, bu aileller hakkında yeni bilgiler elde etmemize yardımcı olmuştur.
   Baltacıoğulları, Çaykara'nın bir köyüne ve Ofun bir deresine isimlerini vermek başarısını göstermişlerdir
   Bana göre Baltacı soyadının, bazılarının ileri sürdüğü gibi, bana göre askeri literatürle ilişkisi yoktur.
   Akkoyunlular döneminde bu bölgeye gelip, orman açarak, kendilerine tarım arazisi yaptıkları için kendilerine Baltacıoğulları denmiş olduğu kaantindeyim.
   Baltacı deresi 'nin başlangıç noktası, bu akrabalarının ilk odağının kurulduğu yerdir.
   Baltacı Deresi, Çaykara'da Kirazlı Dağları'nın batı tarafından çıkar, Baltacı Yaylası, Baltacı Mezrası ve Baltacı Köyü'nden geçtiğinden bu adı alır. Of’ta denize dökülür.


     
BALTACIOGULLARI (Baltacıoğlu, Andaç, Baltacıoğlu,)

1.Defter            Sayfa 116       Hane 80   
1 Baltacıoğlu; Osman'ın oğlu Ali   (1860-1886)
2 -Kardeşi; Osman'ın oğlu Mehmet  (1873)
3 Valideleri; Mustafa'nın kızı Havva (1825)
4 Hanımı; Hasan kızı Altuna (1864)
5 Kız kardeşi; Osman kızı Salise (1869)
6 Mehmet'in hanımı; Ahmet kızı Fatma (1879)
7 Yeğeni; Mehmet'in kızı Havva  (1896)
2.Defter              Hane 140
1 Baltacıoğlu; Ölü Mustafa ve ölü Fatma ' nın kızı ölü
Osman'ın hanımı Havva -
Medeni durumu; Beyi yoktur.
(1825)
2 0ğlu Mehmet'in hanımı; Ahmet ve Sakine'nin kızı Hafıza
Medeni durumu; Beyi var.
(1879)
3 Kız torunu; Mehmet ve Hafıza'nın kızı Havva
Medeni durumu; Bekâr
(1896)
4 0ğlu;Ölü Osman ve Havva'nın oğlu Muhammet Medeni durumu;
Hanımı var. Askerlik durumu; Redif     (1873)-11.9.1930 )
 
5 Torunu; Muhammet ve Hafıza'nın oğlu Mustafa (1901)
6 iğer torunu; Muhammet ve Hafıza'nın oğlu Hüseyin (1904)
3.Defter              Hane 140  
1 Baltacıoğlu; Ölü Mustafa ve ölü
Fatma'nın kızı Ölü Osman'ın hanımı Havva 
(1825)
2 Oğlu Mehmet'in hanımı; (Kadahor köyünden)
Ahmet ve Sakine'nin kızı Hafıza
(1879)
3 Kız torunu Mehmet ve Hafıza'nın kızı Havva (1896)
4 0ğlu; Ölü Osman ve Havva'nın oğlu Muhammet  (1873) - 11.9.1930)  
5 Torunu; Muhammet ve Hafıza'nın oğlu Mustafa (1901)
6 Diğer torunu; Muhammet ve Hafıza'nın oğlu Hüseyin (1904)
7 Kız torunu; Muhammet ve Hafıza'nın kızı Nazife (1912)
8 Mustafa'nın hanımı; Hacı Ahmet Efendi ve Altuna'nın kızı Fatma (1900)

------------------- Devamı BEKİROĞULLARI ------------------------

Login


 

Ziyaretçi Defteri

pasamehmet
Herkeze Selam, acaba bu ""Sülaleye dayali Soy Ağacimiz."" ne zaman faaliy...

Ilkokul Mezunlarimiz

Eğridereköyü İlkokulu ilk olarak 1948 - 2008 Eğitim Yili

Calisma Asamasinda

Eğridere Köyü Facebook

Sosyal Medyada da, beraber kalalim.
Takip et Tiklayiniz

Go to top