Makale Dizini

 
   Akkoyunlular'ın imparatorluğa yükselmesinde onlara katılıp göç veren önemli boylardan tespit edebildiğimiz kadarı ile Purnaklı, Çakırlı / Çakıroğlu, Baharoğlu, Bayramlı, Çobanlı, Mirzalı, Emirzalı, Emral, Ahmetli, Şamiı, HACILI (Hacıoğulları), Hacı Hamzalı, İnanlu, Dabanlu, Musullu, Mamaşlı, Kararnani, emirler ve Ustaali boylarına mensup aileler Trabzon topraklarına yerleştirilmiş olup, bugün bu aileler bölgemizdeki ilçe ve köylerde yaygın olarak yaşamaktadır.

   Solaklı ve İkizdere vadisindeki köylerde Hacılı / Hacıoğulları, Hacımahmutoğulları, Hacımehmetoğulları, Hacıismailoğulları, bugün bu soyadı altında yaşamaktadırlar.

   Bölgeye, Yavuz döneminde yerleştiğini tespit ettiğimiz Akkoyunlu boylarından Çakırlı, Beharlu, Bayramlu, HACILI, Karamarılı gibi boylardan daha önce de Karakoyunlu Devletinin kuruluşunda yep alıp, Akkoyunlular'ın Karakoyunlular'ın ortadan kaldırılmasından sonra Akkoyunlular'ın ortadan kaldırılmasından sonra Akkoyunlular'ın hakimiyetine girdiğini biliyoruz.


2.DEFTER       HANE 59
1 Hacırrıehrnetoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Zeynep 'in oğlu Mahmut
Medeni durumu; Bir hanımı var. Askerlik durumu; İsnan
 1839
2 0ğlu; Mahmut ve Ayşe'nin oğlu İbrahim Medeni durumu; Bir hanımı var. Askerlik durumu; İhrac  1879
3 Torunu; İbrahim ve Hatice'nin oğlu Mehmet Medeni durumu; Bekar  1904
4 Hanımı;Ölü Ali ve ölü Havva'nın kızı Ayşe Medeni durumu; Beyi var  1840
5 Oğlu İbrahim'in hanımı; Ölü İbrahim ve Ayşe'nin kızı Hatice
Medeni durumu; Beyi var.
 1874
6 Torunu; İbrahim ve Hatice kızı Fatma  1901
2.DEFTER       HANE 117
1 Hacımehmetoğlu; Ölü Abdullah ve ölü Hatice'nin kızı, ölü Salih'in hanımı Havva,Medeni durumu; Beyi yoktur.  1825
2 0ğlu Yusuf'un hammı: Ölü Ahmet ve Havva kızı Fatma Medeni durumu; Beyi var.  1854
3 Diğer Mehmet' in hanımı: Mehmet ve ölü Selma kızı Şuşu    1871
4 Torunu; Mustafa ve Fatrna'rıırı oğlu Mecit.  1872
5 Torunu; Mustafa ve Hafizenin kızı Fatma Medeni durumu:
Beyi yoktur
 1894
6 Diğer tonunu; Mehmet ve Şuşu 'nun kızı Hanife Medeni durumu: Beyi yoktur.  1898
7 Diğer torunu; Mehmet ve Şu şunun kızı Fatma Medeni durumu: Beyi yoktur  1900
8 0ğlu; Ölü Salih ve Havva'nın oğlu Yusuf.. ... Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu; İhrac.  1851
9 Diğeri; Ölü Salih ve Havva'nın oğlu Mustafa Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu; Mütehafız.  1864
10 Diğeri; Ölü Salih ve Havva'nın oğlu Mehmet Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu; Redif.  1883
11 Torunu; Yusuf ve Fatma'rıın oğlu Müslüm, Medeni durumu: Bekar.
Askerlik durumu; (1904'te 2. Tertip asker)
 1889
12 Diğeri; Yusuf ve Fatma'nın oğlu İsmail ....Askerlik durumu; İsnan  1900
13 Diğeri; Mustafa ve Hafıza'rnrı oğlu Ahmet Askerlik durumu; İsnan  1893
14 Diğeri; Mustafa ve Hafıza'rıın oğlu Mehmet Askerlik durumu; İsnan  1899
15 Diğeri; Mustafa ve Hafıza'nın oğlu Salih  1900
16 Diğeri; Mustafa ve Hafıza'nın oğlu Numan  1900
17 Diğer torunu; Mehmet ve Şuşu’un kızı  1903
2.DEFTER       HANE 118
1 Hacımehmetoğlu; Ölü Ahmet ve Şule'nin oğlu Salih Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhtiyat.
 1878
2 Kardeşi; Ölü Ahmet ve Şule'nin oğlu Mehmet.  1883
3 Diğeri; Ölü  Ahmet ve Şule'nin oğlu İlyas  1886
4 Diğeri; Ölü Ahmet ve Şule'nin oğlu Tahir Medeni durumu: Bekar.  1894
5 Hanımı; Tahir ve Ayşe kızı Meryem, Medeni durumu: Beyi var  1874
6 Kardeşi Mehmet'in hanımı; Ahmet ve Fatma kızı Hatice Medeni durumu: Beyi var  1882
2.DEFTER       HANE 160
1 Hacımehmetoğlu; Ölü Mustafa ve Ölü Salih'in oğlu Mehmet.
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhrac.
 1840
2 0ğlu; Mehmet ve ölü Ayşe'nin oğlu Mustafa,
Askerlik durumu: İhtiyat.
 1878
3 Hanımı; Ölü Yunus ve ölü Cemile'nin oğlu Hatice,
Medeni durumu: Beyi var.
 1849
4 Mustafa'nın hanımı; Ahmet ve ölü Paşuli'nin kızı Fatma  1880
5 Kızı; Mehmet ve Hatice'nin kızı Altuna Medeni durumu: Bekar.  1896
6 Kız torunu; Mustafa ve Fatrna'nın kızı Hanife,
Medeni durumu: Bekar.
 1889
7 Kız torunu; Mustafa ve Fatma 'nın kızı Havva
Medeni durumu: Bekar.
 1902
2.DEFTER       HANE 161
1 Hacımehmetoğlu;ölü Yahya ve ölü Fatmann oğlu Cafer Medeni durumu:Bir hanımı var Askerlik durumu: İhrac.
 1854
2 00ğlu; Cafer ve Sırma'nın oğlu Dursun  1894
3 Hanımı; ölü Mehmet ve ölü Fatrna'rıın kızı Sırma Medeni durumu: Beyi var.  1863
4 Kızı; Cafer ve Sırma'nın kızı Ayşe  1896
5 Diğeri; Cafer ve Sırma'nın kızı Fatma .  1898
2.DEFTER       HANE 162
1 Hacımehmetoğlu; Ölü Hasan ve Beyhan'ın oğlu Mustafa
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhtiyat.
 1877
2 Hanımı; Ölü İbrahim ve ölü Sakine'nin kızı Hamide     1879
3 Kızı; Mustafa ve Hamide'nin kızı Nazife  1903
3.DEFTER       HANE 59
1 Hacımehmetoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Zeynep'in oğlu Mahmut
 1839
2 0ğlu; Mahmut ve Ayşe'nin oğlu İbrahim  1879
3 Torunu; İbrahim ve Hatice'nin oğlu Mehmet  1904
4 Hammı; Ölü Ali ve ölü Havva'nın kızı Ayşe  1840
5 0ğlu ; İbrahim'in hanımı; Ölü İbrahim ve Ayşe'nin kızı Hatice   1874
6 Torunu; İbrahim ve Hatice kızı Fatma  1901
7 Diğer kız torunu; İbrahim ve Hatice kızı Emine  1909
3.DEFTER       HANE 117
1 Hacırnehrnetoğlu; Ölü Abdullah ve ölü Hatice'nin kızı, ölü
Salih'in hanımı Havva
 1825
2 0ğlu Yusuf'un hanımı; Ölü Ahmet ve Havva kızı Fatma  1854
3 Diğeri Mustafa'nın hanırnı; Süleyman ve Ayşe kızı Hafize  1871
4 Diğeroğlu Mehmet'in hanımı: Mahmut ve ölü Selma kızı Şuşu  1872
5 Torunu; Mustafa ve Hafize'nin kızı Fatma  1894
6 Diğer torıunu; Mehmet ve Şuşu 'nun kızı Hanife  1898
7 Diğer torunu; Mehmet ve Şuşurıun kızı Fatma  1900
8 0ğlu; Ölü Salih ve Havva'nın oğlu Yusuf  1851
9 Diğeri; Ölü Salih ve Havva'nın oğlu Mustafa  1864
10 Diğeri; Ölü Salih ve Havva'nın oğlu Mehmet  1883
11 Torunu; Yusuf ve Fatma'nın oğlu Müslüm  1889
12 Diğeri; Yusuf ve Fatma'nın oğlu İsmail  1900
13 Diğeri; Mustafa ve Hafıza'nın oğlu Ahmet  1893
14 Diğeri; Mustafa ve Hafıza'nın oğlu Mehmet  1899
15 Diğeri; Mustafa ve Hafıza'nın oğlu Salih  1900
16 Diğeri; Mustafa ve Hafıza'nın oğlu Numan  1900
17 Diğer torunu; Mehmet ve Şuşu 'nun kızı Hatice  1903
2.DEFTER       HANE 118
1 Hacımehmetoğlu; Ölü Ahmet. (zevciahirde) Şule'nin oğlu Salih  1878
2 Kardeşi; Ölü Ahmet ve Şule'nin oğlu Muhammet   1883
3 Diğeri; Ölü Ahmet ve Şule' nin oğlu İlyas  1886
4 Diğeri; Ölü Ahmet ve Şule'nin oğlu Tahir  1894
5 Hanımı: Çambaşı Köyü'nden ahmet ve Fatma'nın kızı Meryem   1874
6 Kardeşi Muhammet' i n.hanımı ; (Çambaşı Köyü'nden)
Ahmet ve Fatma kızı Hatice
 1882
7 Kızı; Salih ve Meryem'in kızı Nazife  1907
8 Oğlu;Salih ve Meryem’in oğlu Ahmet  1908
2.DEFTER       HANE 160
1 Hacımehmetoğlu; ölü Mustafa ve ölü Salih 'in Mehmet.  1840
2 0ğlu; Mehmet ve ölü Ayşe'nin oğlu Mustafa  1878
3 Hanımı; Ölü Yunus ve ölü Cemile'nin oğlu  1849
4 Mustafa'nın hanımı; Ahmet ve ölü Paşuli'nin kızı Fatma  1880
5 Kızı; Mehmet ve Hatice'nin kızı Altuna  1896
6 Kız torunu; Mustafa ve Fatma'nın kızı Hanife  1889
7 Kız torunu; Mustafa ve Fatma'nın kızı Havva  1902
2.DEFTER       HANE 161
1 Hacımehmetoğlu; Ölü Yahya ve ölü Fatma'nın oğlu Cafer  1854
2 0ğlu; Cafer ve Sırma'nın oğlu Dursun  1894
3 Hanımı; Ölü Mehmet ve ölü Fatma'nın kızı Sırma  1863
4 Kızı; Cafer ve Sırma'nın kızı Ayşe  1896
5 Diğeri; Cafer ve Sırma'nın kızı Fatma  1898
6 Muhammet'in oğlu; Reşit  1917
2.DEFTER       HANE 117
1 Hacımehmetoğlu; Ölü Hasan ve Beyhan'ın oğlu Mustafa  1877
2 Hanımı; Ölü İbrahim ve ölü Sakine 'nin kızı Hamide  1879
3 Kızı; Mustafa ve Hamide'nin kızı Nazife  1903

 -------------- Devamı - (HOŞOĞULLARI - ÇAKALOĞULLARI) -- Hoşlar

Login


 

Ziyaretçi Defteri

pasamehmet
Herkeze Selam, acaba bu ""Sülaleye dayali Soy Ağacimiz."" ne zaman faaliy...

Ilkokul Mezunlarimiz

Eğridereköyü İlkokulu ilk olarak 1948 - 2008 Eğitim Yili

Calisma Asamasinda

Eğridere Köyü Facebook

Sosyal Medyada da, beraber kalalim.
Takip et Tiklayiniz

Go to top