Makale Dizini

       

   Akkoyunlular'ın imparatorluğa yükselmesinde onlara katılıp göç veren önemli boylardan tespit edebildiğimiz kadarı ile Purnaklı, Çakırlı, Çakıroğlu, Baharoğlu, Bayramlı, Çobanlı, Mirzalı , Emirzalı, Emral, Ahmetli, Şamlı, HACILI . Hacıoğulları), Hacı Hamzalı, İnanlu, Dabanlu, Musullu, Marnaşlı, Karamani. emirler ve Ustaali boylarına mensup aileler Trabzon topraklarına yerleştirilmiş olup, bugün bu aileler bölgemizdeki ilçe ve köylerde yaygın olarak yaşamaktadır.

   Solaklı ve İkizdere vadisindeki köylerde Hacılı, Hacıoğulları, Hacımahmutoğulları, Hacımehmetoğulları, Hacıismailoğulları, bugün bu soyadı altında yaşamaktadırlar.

   Bölgeye, Yavuz döneminde yerleştiğini tespit ettiğimiz. Akkoyunlu boylarından Çakırlı, Beharlu, Bayramlu, HACILI, Karamarılı gibi boylardan daha önce de Karakoyunlu Devletinin, kuruluşunda yer alıp, Akkoyunlular'ın Karakoyunlular'ın ortadan, kaldırılmasından sonra Akkoyunlular'ın ortadan kaldırılmasından sonra Akkoyunlular'ın hakimiyetine girdiğini biliyoruz.

HACI İSMAİLOĞULLARI  (Şen,Toksoy)

1.DEFTER    SAYFA 97
  HANE 49
1 Hacıismailoğlu; İbrahim'in oğlu Dursun  1863-1894
2 Kardeşi; İbrahim'in oğlu Harun  1869
3 Diğeri; İbrahim'in oğlu Mustafa  1873
4 Valideleri; İbrahim'in kızı Hatice  1835
5 Hanıml; Salih kızı Fatma  1854
6 Kız kardeşi; İbrahim'in kızı Zeynep  1878
7 Mustafa'nın hanımı; Mustafa kızı Şennur  1869
8 0ğlu; Dursun'un oğlu İbrahim  1894
9 Yeğeni; Mustafa'nın oğlu Şükrü  1896
10 Kız yeğeni; Mustafa'nın kızı Ayşe  1898
1.DEFTER    SAYFA 96
  HANE 49
1 Hacıismailoğlu; Ömer'in oğlu İsmail Halim  1872
2 Kardeşi; Ömer'in oğlu Batai  1875-1894
3 Diğeri; Ömer'in oğlu Behram  1879
4 Büyük valideleri; Abdullah kızı Zeynep  1806-1887
5 Kız kardeşi; Ömer kızı Fatma  1868
6 Behram'ın hanımı; Ahmet kızı Sakine  1859
1.DEFTER    SAYFA 97
  HANE 49
1 Hacıismailoğlu; Hasan'ın oğlu İsmail  1856-1892
2 Kardeşi; Hasan'ın oğlu Arslan  1870-1896
3 Hanımı; Ahmet'in kızı Hatice  1854
4 0ğlu; İsmailoğlu Mehmet  1892
5 Diğeri; İsmail'in oğlu Hasan  1888
1.DEFTER    SAYFA 106
  HANE 65
1 Hacıismailoğlu; Mustafa'nın oğlu Mehmet  1839
2 0ğlu; Mehmet'in oğlu İsmail  1861-1889
3 Diğeri; Mehmet'in oğlu Cafer  1869
4 Diğeri; Mehmet'in oğlu Mustafa  1871-1892
5 Diğeri; Mehmetkızı Hafize  1873-1897
6 Diğeri; Mehmet'in oğlu Mehmet  1875
7 Diğeri; Mehmet'in oğlu Hasan  1877
8 Diğeri; Mehmet'in oğlu Mahmut  1880
9 Diğeri; Mehmet'in oğlu Behram  1884
10 Hammı ; Ahmet'in kızı Fatma  1835-1890
2.DEFTER       HANE 103
1 Hacıismailoğlu; Ölü Mustafa ve ölü Ayşe'nin oğlu Hasan
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç.
 1829
2 0ğlu; Hasan ve Cemile'nin oğlu Mustafa Efendi
Askerlik durumu: Redif
 1870
3 Diğeri; Hasan ve Cemile'nin oğlu Muhammet 
Askerlik durumu: İhtiyat
 1877
4 Torunu; Mustafa ve Fatma'nın oğlu Mecit , ..
Meden durumu: Bekar.
 1884
5 Diğeri; Mustafa ve Fatma'nın oğlu Ali
Meden durumu: Bekar.
 1896
6 Hammı; Ölü Mehmet ve ölü Fatrna'rıın kızı Cemile Medeni durumu: Beyi var.  1832
7 Mustafa'nın hanımı: Mustafa ve Ayşe kızı Fatma
Medeni durumu: Beyi var
 1876
8 Torunu: Mustafa ve Fatrna'nın kızı Ayşe.  1899
9 Diğeri; Mehmet ve Havva'nın kızı Fatma  1900
10 Diğeri; Mehmet ve Havva'nın kızı Altuna  1901
11 Diğeri; Mustafa ve Fatma'nın kızı Züleyha.  1901
12 Kardeşi Mehmet'in hanırnı; ölü Ahmet ve ölü
Ayşe'nin kızı Havva Medeni durumu: Beyi var. 
 1877
13 Diğer torunu: Mehmet ve Havva 'mn Hüseyin    1904
2.DEFTER       HANE 104
1 Hacıismailoğlu; Hasan ve Cemile 'nin oğlu Ahmet
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç
 1859
2 0ğlu; Ahmet ve Hatice'nin oğlu Mehmet.. .
Medeni durumu: Bekar..
 1894
3 Diğeri; Ahmet ve Hatice'nin oğlu Behcet.. ..
Medeni durumu: Bekar..
 1896
4 Hanımı; Ölü Arif ve ölü Kumru kızı Hatice ..
Medeni durumu: Beyi var
 1839
5 Kızı; Ahmet ve Hatice'nin kızı Şuşu  1899
2.DEFTER       HANE 125
1 Hacıismailoğlu; Ölü İsmail ve Hatice'nin oğlu Hasan Medeni durumu: Bekar  1888
2 Kardeşi; Ölü İsmail ve Hatice'nin oğlu Mehmet            Medeni durumu: Bekar...  1892
2.DEFTER       HANE 126
1 Hacıismailoğlu; Ölü Ömer ve Cemile'nin oğlu İsmail Halim Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: Redif  1872
2 Hanıml; Ölü Ahmet ve ölü Emine'nin kızı Hatice Medeni durumu: Beyi var  1879
3 Kızı; İsmail halim ve Hatice kızı Güllü  1893
4 Diğeri; İsmail halim ve Hatice kızı Ayşe  1887
2.DEFTER       HANE 127
1 Hacıisrnailoğlu; Ölü Ömer ve ölü Cemile'nin oğlu Behram Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İsnan.  1879
2 0ğlu; Behram ve Sakine'nin oğlu İsmail  1899
3 Hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Emine'nin kızı Sakine Medeni durumu: Beyi var.  1874
2.DEFTER       HANE 128
1 Hacıismailoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın kızı ölü İbrahim' in hanımı Hatice Medeni durumu: Beyi yoktur.  1878
2 0ğlu Mustafa'nın hanımı: Mustafa ve ölü Cemile'nin kızı Şuşu Medeni durumu: Beyi var.  1883
3 Kız tortunu; Mustafa ve Şuşu'rıun kızı Ayşe   1896
4 0ğlu; Ölü İbrahim ve Fatma'nın oğlu Mustafa Medeni durumu; Bir hanımı var.  1882
5 Kardeşi 'nin oğlu: Ölü Dursun ve Fatma'nın oğlu İbrahim Medeni durumu: Bekar   1894
6 Torunu; Mustafa ve Şuşu'nun oğlu Şükrü  1898
2.DEFTER       HANE 149
1 Hacıismailoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Fatrna'rıırı oğlu Cafer İMedeni durumu: Mücerret. Askerlik durumu: Redif. .  1869
2 Kardeşi; Ölü Mehmet ve ölü Fatrna'um oğlu Mehmet Medeni durumu: Bir hanımı var.  1875
3 Diğeri; Ölü Mehmet ve ölü Fatrna'rurı oğlu Behram Medeni durumu: Bir hanımı var.  1884
4 Torunu; Cafer ve Ayşe'nin oğlu Mehmet..  1901
5 Kardeşi Mehmet'in hanımı: Ölü Ahmet ve Şuli kızı Fatma   Medeni durumu: Beyi var.
 1880
6 Diğer kardeşi Behram'ın hanımı; Ölü İbrahim ve Hamide'nin  kızı Fatma,Medeni durumu: Beyi var.  1885
3.DEFTER       HANE 103
1 Hacıismailoğlu; Ölü Mustafa ve ölü Ayşe'nin oğlu Hasan  1829
2 0ğlu; Hasan ve Cemile'nin oğlu Mustafa Efendi  1870
3 Diiğeri; Hasan ve Cemile'nin oğlu Muhammet  1877
4 Torunu; Mustafa ve Fatrna'rıırı oğlu Mecit.  1884
5 Diğeri; Mustafa ve Fatma'nın oğlu Ali
 1896
6 Diğeri; Mehmet ve Havva'nın oğlu Hasan  1904
7 Hanımı; Ölü Mehmet ve ölü Fatma'nın hanımı   1832
8 0ğlu Mustafa'nın hanımı: (Zelega köyünden) Mustafa
Ayşe kızı Fatma 
 1876
9 0ğlu Muhammet'in hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Ayşe kız Havva  1877
10 Kız torunu; Mustafa ve Fatma'nın kızı Ayşe (Evlenerek Arapgir kazasına gitmiştir.  1899
11 Diğeri; Mehmet ve Havva'nın kızı Fatma  1900
12 Diğeri; Mehmet ve Havva'nın kızı Altuna  1901
13 Diğeri; Mustafa ve Fatma'nın kızı Züleyha  1901
3.DEFTER       HANE 104
1 Hacıismailoğlu; Hasan ve Cemile'nin oğlu Ahmet 
 1859
2 0ğlu; Ahmet ve Hatice'nin oğlu Mehmet.  1894
3 Diğeri; Ahmet ve Hatice'nin oğlu Behcet.  1896
4 Hanımı; Ölü Arif ve ölü Kumru kızı Hatice  1839
5 Kızı; Ahmet ve Hatice'nin kızı Şuşu (evlenerek nakledilmiştir)  1899
3.DEFTER       HANE 125
1 Hacıismailoğlu; Ölü İsmail ve Hatice 'nin oğlu Hasan  1888
2 Kardeşi; Ölü İsmail ve Hatice 'nin oğlu Mehmet  1892
3.DEFTER       HANE 126
1 Hacıismailoğlu; Ölü Ömer ve Cemile'nin oğlu İsmail Halim    1872
2 Hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Emine'nin kızı Hatice  1879
3 Kızı; İsmail Halim ve Hatice kızı Güllü  1893
4 Diğeri; İsmail halim ve Hatice kızı Ayşe  1877
3.DEFTER       HANE 127
1 Hacıisrnailoğlu; Ölü Ömer ve ölü Cemile'nin oğlu Behram  1879
2 0ğlu; Behram ve Sakine'nin oğlu İsmail  1899
3 Hanıml; Ölü Ahmet ve ölü Emine'nin kızı Sakine  1874
3.DEFTER       HANE 128
1 Hacıismailoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın kızı ölü İbrahim'in hanımı Hatice  1835
2 0ğlu Mustafa'nın hanım i Mustafa ve ölü Cemile'nin kızı Suşu   1869
3 Kız torurıu; Mustafa ve Şuşu'nun kızı Ayşe  1896
4 0ğlu; Ölü İbrahim ve Fatma'nın oğlu Mustafa  1873
5 Kardeşi' nin oğlu: Ölü Dursun y.t(zevciahirde) Fatma'nın
oğlu İbrahim
 1894
6 Torunu; Mustafa ve Şuşu'rıurı oğlu Şükrü  1898
7 Kardeşi'nin oğlu; Ölü Arslan ve Hafize'nin oğlu İzzet  1900
8 Torunu; Mustafa ve Şuşu'rıun oğlu Ömer  1904
3.DEFTER       HANE 149
1 Hacıismailoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Fatma'nın oğlu Cafer  1869
2 Kardeşi; Ölü Mehmet ve ölü Fatmanın oğlu Mehmet  1875
3 Diğeri; Ölü Mehmet ve ölü Fatma'nın oğlu Behram  1884
4 Torunu; Cafer ve (Gey ve kazası) Ayşe'nin oğlu Mehmet  1901
5 Kardeşi Mehmet'in hanımı: Ölü Ahmet ve Şuli kızı Fatma  1880
6 Diğer kardeşi Behra'mın hanımı; Yeşilalan Köyü'nden ölü İbrahim ve Hamide'nin kızı Fatma  1885
7 Kardeşi' nin kızı; Mehmet ve Fatma' nın kızı Fatma  1888

   ......  LEMAOGULLARI  (Şen, ........ )

1.DEFTER    SAYFA 97
  HANE 50
1 Lemaoğlu; Ahmet'in oğlu Mustafa  1846-1892
2 Validesi; Mehmet kızı Emine  1815-1887
3 Hanımı; Mehmet kızı Sakine  1864

-------------- Devamı - (HACI MEHMETOĞULLARI)- Yaşar, Türkyaşar -----------------)

Login


 

Ziyaretçi Defteri

pasamehmet
Herkeze Selam, acaba bu ""Sülaleye dayali Soy Ağacimiz."" ne zaman faaliy...

Ilkokul Mezunlarimiz

Eğridereköyü İlkokulu ilk olarak 1948 - 2008 Eğitim Yili

Calisma Asamasinda

Eğridere Köyü Facebook

Sosyal Medyada da, beraber kalalim.
Takip et Tiklayiniz

Go to top