Makale Dizini

    

   Akkoyunlular'ın imparatorluğa yükselmesinde onlara katılıp göç veren önemli boylardan tespit edebildiğimiz kadarı ile Purnaklı, Çakırlı i Çakıroğlu, Baharoğlu. Bayramlı, Çobanlı, \1irzalı, Emirzalı, Emral, Ahrnetli, Şamlı, HACILI . Hacıoğulları), Hacı Hamzalı, İnanlu, Dabanlu, Musullu, \lamaşlı, Karamani, Emirler, ve Ustaali boylarına mensup aileler Trabzon topraklarına yerleştirilmiş olup, bugün bu aileler =,ölgemizdeki ilçe ve köylerde yaygın olarak yaşamaktadır.

Solaklı ve İkizdere vadisindeki köylerde Hacılı i Hacıoğulları, Hacırnahmutoğullan, Hacımehmetoğulları, Hacıisrnailoğulları, :,ugün bu soyadı altında yaşamaktadırlar.

Bölgeye, Yavuz döneminde yerleştiğirıi tespit ettiğimiz -\kkoyonlu boylarından Çakırlı, Beharlu, Bayramlu, HACILI,aramanlı gibi boylardan daha önce de Karakoyunlu Devleti'nin .uruluşunda yer alıp, Akkoyunlular'ın Karakoyunlular'ı ortadan ·:ıldırmasından sonra Akkoyunlular'ın hakimiyetine girdiğini -iliyoruz."

 HACIOGLULLARI  (Coşkun, .............•......... )

1.DEFTER    SAYFA 76
  HANE 19
1 Hacıoğlu; Mehmet'in oğlu İsmail Efendi 
 1842
2 0ğlu; İsmail Efendi'nin oğlu Mehmet.  1872
3 Diğeri; İsmail Efendi'nin diğer oğlu Ali  1875
4 Diğeri; İsmail Efendi'nin diğer oğlu Behram  1879
5 Yeğeni; Hasan'ın oğlu Mustafa  1857
6 Yeğeni'nin oğlu Mustafa'nın oğlu Mehmet..  1879-1897
7 Yeğeninin diğer oğlu; Mustafa'nın oğlu Hüseyin  1884
8 Hanımı; Hasan kızı Hecire  1835
9 Mustafa'nın hanımı; Yunus kızı Funduka  1854-1894
10 Diğeri; Ahmet kızı Havva    1869
11 Torunu Mustafa kızı Nazife   1888
12 Torunu Mustafa'nın oğlu İzzet   1890
13 Kızı; İsmail'in kızı Fatma  1893
14 Mehmet'in hanımı; Ahmet kızı Fatma  1882
1.DEFTER    SAYFA 76
  HANE 19
1 Hacıoğlu; Mehmet'in oğlu Ahmet  1825-1903
2 Hanımı; Ali kızı Ayşe  1825-1901
3 Kızı; Ahmet kızı Havva  1888
1.DEFTER    SAYFA 76
  HANE 19
1 Hacıoğlu; Mehmet'in oğlu Mahmut.  1829-1891
2 0ğlu; Mahmut'un oğlu Ali  1871-1900
3 Diğeri; Mahmut'un oğlu Muharrem  1876
4 Hanımı; Mehmet'in kızı Zeynep  1835
5 Kızı; Mahmut'un kızı Ayşe  1879
1.DEFTER    SAYFA 76
  HANE 19
1 Hacıoğlu; Mustafa'nın oğlu Hasan  1829
2 0ğlu Hasan'ın oğlu Ahmet  1859
3 Diğeri; Hasan'ın oğlu Mustafa  1870
4 Diğeri; Hasan'ın oğlu Muhammet  1877
5 Hanımı; Mehmet Kızı Cemile  1825
6 Kızı; Hasan'ın kızı Sakine  1869
7 Diğeri; Hasan'ın kızı Ayşe  1874
8 Diğeri; Hasan'ın kızı Züleyha  1876
9 Ahmet'in hanımı; Arif kızı Hatice  1854
10 Torunu; Mutafa kızı Fatma   1882
11 Torunu; Ahmet'in oğlu Mehmet   1891
12 Mustafa'nın hanırnı; Mustafa kızı Fatma   1874
13 Torunu; Ahmet'in oğlu Mecit  1894
14 Torunu; Mustafa kızı Behiye  1894
15 Torunu; Mustafa oğlu Ali   1896
16 Mehmet'in hanımı; Ahmet' in kızı Havva  1864
1.DEFTER    SAYFA 77
  HANE 19
1 Hacıoğlu; Mustafa'nın oğlu Mehmet Efendi  1850-1892
2 Kardeşi; Mustafa oğlu Ahmet  1853
3 Diğeri; Mustafa oğlu Ali  1859
4 0ğlu Mehmet Efendi'nin oğlu Mustafa  1882
5 Diğeri; Mehmet Efendi'nin oğlu Muhammet  1884
6 Valideleri; İbrahim kızı Fatma  1815
7 Hanımı: Mustafa kızı Hanife  1859
8 Kızı; Mehmet Efendi'nin kızı Fatma  1883
9 Ahmet'in hanımı; Mustafa kızı Funduka  1854
10 Torunu; Ahmet kızı Ayşe   1891
11 Oğlu; Mehmet Efendi'nin oğlu İsmail   1884
12 0ğlu; Mehmet Efendi'nin oğlu İzzet   1888
13 Diğeri; Mehmet'in oğlu Yusuf  1893
2.DEFTER       HANE 17
1 Hacıoğlu; Ölü Mustafa ve ölü Fatrna'riın oğlu Ahmet
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç 
 1853
2 Kardeşi; Mustafa ve ölü Fatma'nın oğlu Ali
Askerlik durumu: İhraç
 1859
3 Kardeşinin oğlu Ali ve Sakine'nin oğlu Muhammet  1902
4 Hanımı; Ölü Mustafa ve ölü Saliha'nırı'nın kızı Funduka  1854
5 Kardeşi Ali'nin Hanımı: İsmail ve Ayşe kızı Sakine  1870
6 Kızı; Ahmet ve Funduka'nırı kızı Ayşe  1891
7 Diğer kızı; Ahmet ve Funduka'nırı kızı Hafiz  1892
8 Kardeşinin kızı; Ali ve Sakine'nin kızı Fatma  1896
2.DEFTER    SAYFA 3
  HANE 18
1 Hacıoğlu; Ölü Mustafa ve ölü Fatrna'rıın kızı, ölü Mehmet
Efendi'nin hanımı Hanife,Medeni durumu: Beyi yoktur
 1859
2 0ğlu Mehmet'in hanımı; Ölü Yakup ve Cemile'nin kızı Funduka
 Medeni durumu: Beyi var.
 1890
3 0ğlu; Mehmet Efendi ve Hanife'nin oğlu Mustafa  1874
4 Diğeri; Mehmet Efendi ve Hanife'nin oğlu Mehmet
Medeni durumu: Bir hanımı var. 
 1884
5 Diğeri; Mehmet Efendi ve Hanife'nin oğlu Yusuf 
Medeni durumu: Murat     (Bekar).
 1893
2.DEFTER    SAYFA 3
  HANE 52
1 Hacıoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Fatma 'nın oğlu İsmail Efendi
Medeni durumu: Bir zevcesi var. Askerlik durumu: İhraç
 1842
2 0ğlu;İsmail Efendi ve Hamide'nin oğlu Mehmet
Askerlik durumu: Silah altında
 1872
3 Diğeri: İsmail Efendi ve Hamide'nin oğlu Behran
Medeni durumu: Müceret. (Bekar).
 1879
4 Hanırnı ; Ölü Hasan ve ölü Hatice'nin kızı Hamide
Medeni durumu: Beyi var.
 1836
5 Kardeşi Mehmet'in hanımı: Ahmet ve Hatice Kızı Fatma
Medeni durumu: Beyi var.
 1880
6 Kız torunu; Behram ve Ayşe kızı Hamide
 1910
7 Torunu; Mehmet ve Fatma oğlu İsmail Hakkı  1911
2.DEFTER    SAYFA 3
  HANE 53
1 Hacıoğlu; Ölü Hasan ve ölü Hatice'nin oğlu Mustafa  
Medeni durumu: Bir hanımı var.
 1856
2 0ğlu: Mustafa ve Funduka'nın oğlu Yusuf.  1884
3 Diğer oğlu; Mustafa ve Funduka'nın oğlu İzzet  1890
4 Hanımı; Hasan Efendi Ayşe kızı Meryem  1862
5 Kızı; Mustafa ve ölü Funduka'nın kızı Nazife  1888
6 Diğer kızı; Mustafa ve Meyem kızı Hatice  1902
7 Diğer kızı; Mustafa ve Meyem kızı Fatma  1903
8 İzzet'in hanımı; Çolak oğlu Eyüp ve Meryem'in kızı Hediye  1896
9 Hüseyin Yusuf'un hanımı Hüsyin ve Fatma kızı Safiye 1890
2.DEFTER       HANE 163
1 Hacıoğlu; ÖILi Mahmut ve Zeyneb'in oğlu Muharrem
Medeni durumu: Murat,Askerlik durumu;
1896' ya birinci tertip asker.
 1876
2.DEFTER       HANE 164
1 Hacıoğlu; Ölü Yunus ve ölü Zeyneb'in oğlu Mehmet   Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç
 1850
2 Oğlu: Mehmet ve Sırma oğlu Rasım
 1887
3 Kardeşinin oğlu; Ölü Yusuf ve Sakine'nin oğlu İsmail  1886
4 Diğer oğlu; Mehmet ve Sırma oğlu Muhammet  1897
5 Hanıml; ÖILi Kibar ve Şüli 'nin kızı Sırma  1853
6 Kardeşi Yusuf'un hanımı: Ölü Ahmet ve
ölü Saliha'nın kızı Sakine
 1858
7 Hanımı; Mehmet ve Sırma kızı Fatma  1896
3.DEFTER       HANE 17
1 Hacıoğlu; Ölü Mustafa ve ölü Fatma'nın oğlu Ahmet
 1852
2 Kardeşi; Ölü Mustafa ve ölü Fatma 'nın oğlu Ali  1859
3 Kardeşinin oğlu; Ali ve Sakine 'nin oğlu Muhammet  1903
4 Hanımı; Ölü Mustafa ve ölü Saliha'nın kızı Funduka  1853
5 Kardeşi Ali'nin hanımı; İsmail ve Ayşe kızı Sakine  1860
6 Kızı; Ahmet ve Funduka kızı Ayşe  1889
7 Diğer kızı; Ahmet ve Funduka kızı Funduka  1890
8 Kardeşi'nin kızı: Ali ve Sakine'nin kızı Fatma  1894
9 Kardeşi'nin kızı: Ali ve Sakine'nin kızı Ayşe 1904
3.DEFTER       HANE 18
1 Hacıoğlu; Ölü Mustafa ve ölü Fatma'rıın kızı ölü Mehmet Efendi'nin Hanımı Hanife
 1858
2 0ğlu; Muhamrnetin hanımı Yakup ve ölü Cemile kız,Funduka  1888
3 0ğlu; Ölü Mehmet Efendi ve Hanife'nin oğlu Mustafa  1886
4 Diğer oğlu; Ölü Mehmet Efendi ve Hanife'nin oğlu Muhammet
 1882
5 Diğer oğlu; Ölü Mehmet Efendi ve Hanife'nin oğlu Yusuf  1891
3.DEFTER       HANE 52
1 Hacı İsmail Efendi: Mehmet ve Fatrna'rnn oğlu  1841
2 0ğlu Mehmet: İsmail Efendi ve Hamide'nin Oğlu  1871
3 Diğer oğlu Behram: İsmail Efendi ve Hamide 'nin Oğlu  1878
4 Hanımı Hamide: Hasan ve Hatice'nin kızı  1835
5 0ğlu Mehmet'in hanımı Fatma: Ahmet ve Hatice'nin kızı  1880
6 Torunu Hamide: Behram ve Ayşe 'nin kızı  1910
7 Torurıu İsmail Hakkı: Mehmet ve Fatma'nın oğlu  1910
3.DEFTER       HANE 53
1 Hacıoğlu Mustafa: Hasan ve Hatice 'nin oğlu  1855
2 Oğlu Hüseyin Yusuf: Mustafa ve ölü Funduka'rıırı oğlu  1882
3 Diğer oğlu Izzet: Mustafa ve ölü Funduka 'nın oğlu  1888
4 Hanımı Meryem: Hasan Efendi ve Ayşe kızı  1861
5 Kızı Nazife:Mustafa ve Funduka'nın kızı  1886
6 Diğer kızı Hanife ; Mustafa ve Meryem Kızı  1900
7 Diğer kızı Fatma: mustafa ve Meryem kızı  1901
8 İzzet'in hanımı Hediye: Eyüp ve Meryem kızı  1891
9 Hüseyin Yusuf zevcesi Safiye: Hüseyin ve Fatma kızı  1890

-------------- Devamı -HACIMAHMUTOĞULLARI (Coşkun) Coşkunlar -----------------

Login


 

Ziyaretçi Defteri

pasamehmet
Herkeze Selam, acaba bu ""Sülaleye dayali Soy Ağacimiz."" ne zaman faaliy...

Ilkokul Mezunlarimiz

Eğridereköyü İlkokulu ilk olarak 1948 - 2008 Eğitim Yili

Calisma Asamasinda

Eğridere Köyü Facebook

Sosyal Medyada da, beraber kalalim.
Takip et Tiklayiniz

Go to top