Makale Dizini

       ĞURNAOĞULLARI

 

Sülalelerinin diğer adı Hacısalihoğullarıdır. Burakoğulları olarakta bilinirler. Hacısalihoğulları Burak Türkmenlerindendir.
En yakın akrabaları (soyolarak) Of'un Kışlacık köyünde yerleşmiş olan Abdikoğullarıdır. Maraş ve Elbistan ' da ki Abdikoğulları ile Of'ta bulunan Abdikoğulları yüzyıllar sonra birbiriyle tanışmışlardır."

ĞURNAOĞULLARI (Yıldız, Köksal, .......... )

1.DEFTER    SAYFA 107   HANE 66

 

1 Ğurnaoğlu; Ahmet'in oğlu İsmail   1863
2 Valideleri; Abdullah kızı Paşuli   1835
3 Kız kadeşi; Ahmet kızı Fatma   1854
4 Diğeri; Ahmet kızı Hafize   1864
5 Diğeri; Ahmet kızı Havva
  1869
1.DEFTER    SAYFA 107   HANE 66
1 Ğurnaoğlu; Mehmet'in oğlu Salih  1844-1898
2 Kardeşi; Mehmet'in oğlu İsmail  1861-1904
3 Diğeri; Mehmet'in oğlu Mehmet   1862
4 0ğlu; Salih'in oğlu Mehmet   1881
5 Valideleri; Süleyman'ın kızı Ayşe 1825-1896
6 Hanımı; İsmail'in kızı Ayşe   1854
7 Kızı; Salih kızı Macide   (??)
8 İsmail'in hanımı; Cafer kızı Fatma 1859
9 Mehmet'in hanımı Mehmet kızı Meryem  (??)
10 Yeğeni ; Mehmet'in oğlu İbrahim    1899
11 Kızı: Salih'in kızı Fati   1889
12 0ğLu; Salih'in oğlu Ahmet   1894
13 Torunu; İsmail'in oğlu Ali   1894
14 Yeğeni; Mehmet kızı Ayşe   1895
15 Yeğeni; Mehmet oğlu Mehmet   1933
1.DEFTER    SAYFA 107   HANE 66
1 Ğumaoğlu; İsmail'in oğlu Mustafa  1839-1895
2 0ğlu; Mustafa'nın oğlu Mehmet  1881-1892
3 Diğeri; Mustafa'nın oğlu Ali   1873
4 Diğeri; Mustafa'nın oğlu İsmail   1884
5 Hanımı; Mustafa kızı Fatma 1844-1895
6 Kızı; Mustafa'nın kızı Güllü   1880
7 iğeri; Mustafa'nın kızı Ayşe 1882-1890
8 İDiğeri; Mustafa'nın kızı Fati   1894
9 Diğeri; Mustafa'nın kızı Hatice   1895
1.DEFTER    SAYFA 107   HANE 67
1 Ğurnaoğlu; İsmail'in oğlu Ahmet Efendi   1854
2 Kardeşi; İsmail'in oğlu Mehmet  1863-1893
3 Diğeri; İsmail'in oğlu Ali   1866
4 Diğeri; İsmail'in oğlu Salih   1876
5 Valideleri; Mehmet kızı Fatma  1825
6 Kız kardeşi; İsmail kızı Hatice   1870
7 Diğeri; İsmail kızı Ayşe   1872
8 Ali'nin Hanımı; Şişrnan kızı Sakine  1872
9 Salih'in hanımı: Ali'nin kızı Funduka  1879
10 Hanımı; Arif'in kızı Fatma   1868
11 Oğlu; Ahmet Efendi'nin oğlu Mustafa   1894
12 Diğeri; Ahmet Efendi'nin oğlu Süleyman   1895
1.DEFTER    SAYFA 108   HANE 68
1 Ğurnaoğlu; Mustafa'nın oğlu Ahmet Efendii  1840
2 Diğeri; Ahmet Efendi'nin oğlu Ömer  1875
3 Hanımı; Mustafa'nın kızı Ayşe  1879
4 Kızı; Ahmet Efendi 'nin kızı Havva   1844
5 Valideleri; Mehmet kızı Fatma  1825
6 Diğeri; Ahmet Efendi'nin kızı Saliha   1883
7 Diğeri; Ahmet Efendi'nin kızı Hatice   1889
1.DEFTER    SAYFA 108   HANE 68
1 Ğurnaoğlu; Mustafa'nın oğlu İbrahim      1839
2 Kardeşi; Mustafa'nın oğlu Mustafa  1866-1896
3 Valideleri; Ali kızı Saliha  1815-1889
1.DEFTER    SAYFA 109   HANE 68
1 Ğurrıaoğlu; Mustafa 'nın oğlu İsmail Efendi  1852
2 Kardeşi; Mustafa'nın oğlu Mehmet  1856
3 0ğlu; İsmail Efendi'nin oğlu Mehmet  1879
4 Hanımı; Ahmet kızı Raziye  1844
5 Kızı; İsmail Efendi'nin kızı Fatma  1882
6 Diğeri; İsmail Efendi'nin kızı Altuna  1893
7 Diğeri; İsmail Efendi'nin kızı Ayşe  1893
8 Diğeri; İsmail Efendi'nin kızı Hafize  1894
9 0ğlu; İsmail Efendi'nin oğlu Müslüm  1896
10 Kızı; İsmail Efendi'nin kızı Emtine  1897
11 Oğlu; İsmail Efendi'nin oğlu Mustafa  1898
1.DEFTER    SAYFA 109   HANE 69
1 Ğumaoğlu; Ali'ni. n oğlu Behzat  1841
2 0ğlu; Behzat'ın oğlu Yusuf  1874
3 Yeğeni; Tahir'in oğlu İsmail  1873
4 Diğeri; Tahir'in oğlu Ömer  1875
5 Hanımı; Mehmet kızı Fatma  1835-1887
6 Kızı; Behzat'ın kızı Fatma  1869
7 Diğeri; Behzat'ın kızı Sakine  1844
8 Diğeri; Behzat'ın kızı Safiye  1876
9 Diğeri; Behzat'ın kızı Hanife  1877
10 Diğeri; Behzat'ın kızı Hafize  1879
11 Diğeri; Behzat'ın kızı Cemile  1882-1889
12 Büyük valideleri; Abdullah kızı Havva
 1795-1890
13 Kız kardeşi; Ali'nin kızı Hatice  1835
14 0ğlu; Behzat'ın oğlu Ali   1889
15 İsmail'in hanımı; Ahmet kızı Sakine  1874
16 Hanımı; Abdullah kızı Ayşe  1854
17 Ömer’ in hanımı ; İsmail kızı Hatice  1876
18 Oğlu; Behzat’ın oğlu Süleyman  1895
19 Diğeri; Behza’ın oğlu Mustafa  1898
1.DEFTER    SAYFA 109   HANE 68
1 Ğumaoğlu  
2 Oğlu Mehmet  
3 Diğeri;Ali  
4 Torunu;Mehmet’im Oğlu Muahmmet  
5 Hanımı;Ahmet’imn kızı  
6 Mehmet’in hanımı; Ahmet’in kızı Fatma  
7 Kız torunu ;Mehmet kızı Kamile   
8 Alki’inin hanımı ; Mehmet kızı Fatma  1869
9 Kız torunu;Mehmet’in kızı Cemile  
1.DEFTER    SAYFA 110   HANE 69
1 Ğurrıaoğlu; Mehmet'in oğlu İsmail Efendi   1848
2 0ğlu; İsmail Efendi'nin oğlu Ahmet Şükrü  1881-1886
3 Hanımı; Hasan kızı Fatma  1844
4 0ğlu; İsmail Efendi'nin oğlu Mehmet Nuri  1888-1896
5 Kızı; İsmail Efendi'nin kızı Ayşe  1889
6 Diğeri; İsmail Efendi'nin kızı Hatice  1898
2.DEFTER       HANE 179 
1 Ğurnaoğlu; ölü Mehmet ve ölü Ayşe'nin oğlu Muhammet
Medeni Durumu: Bir hanımı var. Askerlik Durumu: İhrac 
 1862
2 0ğlu; Muhammet ve Meryem'in oğlu Mehmet  1898
3 Diğeri; Muhammet ve Meryem'in oğlu Hüseyin  1900
4 Diğeri; Muhammet ve Meryem'in oğlu Numan  1902
5 Hanımı; ölü Mehmet ve ölü Zeynep'in kızı Meryem
Medeni Durumu: Beyi var.
 1868
6 Diğeri; Muhammet ve Meryem'in kızı Ayşe  1892
7 Diğeri; Muhammet ve Meryem'in kızı Rabia  1904
2.DEFTER       HANE 180 
1 Ğurnaoğlu; İsmail ve ölü Hatice'nin oğlu, ölü Salih'in
Hanımı Ayşe,Medeni Durumu: Mücerret
 1856
2 Kardeşi ölü İsmail'in hanımı; Ölü Cafer ve ölü Fatma'nın
kızı Fatma Medeni Durumu: Mücerret
 1859
3 Kızı; ölü Salih ve Ayşe'nin kızı Hamide  1883
4 iğeri; ölü Salih ve Ayşe'nin kızı Hatice  1889
5 Diğeri; ölü Salih ve Ayşe'nin kızı Fatma  1894
6 Oğlu; ölü Salih ve Ayşe'nin oğlu Ahmet  1892
7 Kayınbiraderinin oğlu; Ölü İsmail ve Fatma'nın oğlu Ali  1892
2.DEFTER       HANE 181 
1 Ğunaoğlu; ölü Ahmet ve Paşuli 'nin oğlu İsmail
Askerlik Durumu: İhrac
 1863
2 Validesi; Ölü Abdullah ve ölü Hatice'nin kızı Paşuli
Medeni Durumu: Beyi yoktur.
 1835
2.DEFTER       HANE 182 
1 Ğurnaoğlu; İsmail ve Fatma'nın oğlu Ahmet Efendi Medeni Durumu: Bir hanımı var. Askerlik Durumu: İhraç  1854
2 Kardeşi; İsmail ve Fatma'nırı oğlu Ali
Medeni Durumu: Bir hanımı var.Askerlik Durumu: İhrac
 1866
3 0ğlu; Ahmet Efendi ve Fatma'nın oğlu Mustafa  1894
4 Diğeri; Ahmet Efendi ve Fatma'rurı oğlu Süleyman  1895
5 Kardeşinin oğlu; Ali ve Sakine'nin oğlu Hamza  1897
6 Hanımı; ölü Arif ve Kumru'nun kızı Fatma,
Medeni Durumu: Beyi var.
 1868
7 -Kardeşi Ali.'nin harumı; Süleyman ve ölü
Güllü'nün kızı Sakine
 1872
8 Kızı; Ahmet Efendi ve Fatma'nın kızı Hanife 1899
9 Diğeri; Ahmet Efendi ve Fatma'nın kızı Emine 1901
2.DEFTER       HANE 183
1 Ğurnaoğlu; (Nam-ı diğeri Hacısalihoğlu); ölü Mehmet ve ölü Ayşe'nin oğlu İsmail' in hanımı Fatma Medeni Durumu: Beyi yoktur.
 1825
2 0ğlu; Salih'in hanımı İsmail ve Meryem'i kızı Ayşe  ?
3 0ğlu; ölü İsmail ve Fatma'nın oğlu Salih
Medeni Durumu: Hanımı var.
 1876
2.DEFTER       HANE 184
1 Ğurnaoğlu; ölü Mustafa ve ölü Saliha'nın oğlu Efendi Medeni Durumu: Murat.Durumu: Beyi yoktur.
Askerlik Durumu: İhrac
 1838
2.DEFTER       HANE 185
1 Gurnaoğlu; Ölü (Nam-ı diğeri Hacısalihoğlu) Mustafa ve ölü Saliha'nın oğlu İsmail Efendi Medeni dururmu:
İki hanımı var.Askerlik durumu: İhrtaç.
 181--
2 Kardeşi; Ölü Mustafa ve ölü Saliha'nın oğlu Mehmet
Medeni dururmu: Mücerret.
 1855
3 0ğlu; İsmail ve Raziye'rıin oğlu Mustafa    1896
4 Diğeri; İsmail ve Fusku 'nun oğlu Mustr fa Şükrü  1897
5 Hanımı; Ölü Ahmet ve Fatma 'nın kızı Raziye  1853
6 Diğer hanımı; Ölü Mustafa ve ölü Müslimenin kızı Fusku  1858
7 Kızı; İsmail Efendi ve Fuskurıun kızı Altuna  1891
  Diğeri; İsmail ve Raziye'rıin kızı Ayşe  1891
  Diğeri; İsmail ve Raziye'nin kızı Asiye  1894
2.DEFTER       HANE 186
1 Ğurnaoğlu (Nam-ı diğeri Hacısalihoğlu); İsmail Efendi ve Raziye'nin oğlu Muhammet,
Medeni durumu; Bir hanımı var. 
 1878
2 Ölü İsmail ve Fatrna'rnn kızı Ayşe
Medeni durumu; Beyi var.
 1880
2.DEFTER       HANE 187
1 Ğurnaoğlu (Nam-ı diğeri Hacısalihoğlu); Ölü
Ölü Hafize'nin oğlu Mehmet, Askerlik durumu; İhraç.
 1853
2 Kardeşli; Ölü Abdulfettah ve Ölü Hafize'nin oğlu Ali
Medeni durumu: Bir hanımı var.
 1866
3 Kardeşi Ali'nin hanımı; Ölü Mehmet ve Ayşe'nin kızı Fatma  1869
3.DEFTER       HANE 21
1 Ğurnaoğlu; Ölü Mustafa ve ölü Fatma'nın oğlu İsmail    1884
2 Kız kardeşi; Ölü Mustafa ve ölü Fatrna'rıın kızı Hatice  1895
3 Diğeri; Ölü Mustafa ve ölü Fatma'nın kızı Fatma  1891
3.DEFTER       HANE 136
1 Ğurrıaoğlu; Hasan ve Cemile'nin kızı ölü
İsmail Efendi'nin hanımı Fatma 
 1844
2 Kızı; Ölü İsmail Efendi ve Fatrna'run kızı Emine  1896
3.DEFTER       HANE 137
1 Ğumaoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Fatrna'rıın oğlu Müslüm
 1853
2 Kardeşi; Ölü Mehmet ve ölü Fatma'nın oğlu Mehmet  1856
3 0ğlu; Müslüm ve Fatrna'nın oğlu Ahmet  1890
4 Kardeşi'nin oğlu: Mehmet.v.e (Mudalaka) Hatice'nin oğlu İbrahim 1889
5 Diğer oğlu; Müslüm ve Fatma'nın oğlu Numan 1903
6 Hanımı; (Yeşilalan Köyünden) Ölü Ahmet ve Ayşe kızı Fatma 1840
7 Kızı; Müslüm    ve Fatrrıa kız (Ekleyerek) Nakletmiştir) 1899
8 Diğer kızı; Müslüm ve Fatma kızı Ayşe 1894
9 Diğer kızı; Müslüm ve Fatma kızı Fatma 1900
10 Ahmet'in hanımı; Ğurrıaoğlu İsmail ve Fatma kızı Hatice Emine 1896
3.DEFTER       HANE 138
1 Ğurrıaoğlu; Ölü Ali ve ölü Hatice'nin oğlu Behzat 1841
2 0ğlu; Behzat ve ölü Fatma'nın oğlu Yusuf 1874
3 Diğer oğlu; Behzat ve ölü Hatice'nin oğlu Ali  1889
4 Diğer oğlu; Behzat ve Ayşe'nin Süleyman 1895
5 Diğer oğlu; Behzat ve Ayşe'nin Mustafa 1898
6 Hanımı: Abdullah ve Havva'nın kızı Ayşe 1854
7 Diğer oğlu; Behzat ve Ayşe'nin oğlu Mehmet 1905
3.DEFTER       (2)   HANE 138
1 Ğurnaoğlu; Ölü Tahir ve ölü Havva'nın oğlu İsmail  1879
2 Kardeşi; Ölü Tahir ve ölü Havva'nın oğlu Ömer  1881
3 Kardeşi'nin oğlu; Ömer ve Hatice'nin oğlu Tahir  1899
4 Halası; Ölü Ali ve ölü Havva'nın kızı Hatice 1834
5 Hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Cemile'nin kızı Sakine 1873
6 Kardeş Hamza'nın hanımı; Ölü İsmail ve ölü Selma'rıın kızı Hatice 1875
7 Kardeşi 'nin kızı; Ömer ve Hatice'nin kızı Fatma 1900
8 Ömer ve Hatice'nin oğlu Mehmet 1908
3.DEFTER       HANE 179
1 Ğurrıaoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Ayşe'nin oğlu Muhammet  1862
2 0ğlu; Muhammet ve Meryem'in oğlu Mehmet  1898
3 Diğeri; Muhammet ve Meryem'in oğlu Hüseyin  1900
4 Diğeri; Muhammet ve Meryem'in oğlu Numan 1830
5 Hanımı; Ölü Mehmet.:v.e Zeynep'in kızı Meryem 1868
6 Diğeri; Muhammet ve Meryem'in kızı Ayşe 1894
7 Diğeri; Muhammet ve Meryem'in kızı Rabia 1904
8 0ğlu; Muhammet ve Meryem'in oğlu Bayram 1906
3.DEFTER       HANE 180
1 Ğurnaoğlu; İsmail ve ölü Hatice'nin oğlu, ölü Salih'in hanımı Ayşe  1856
2 Kardeşi: Ölü İsmail'in hanımı; Ölü Cafer ve ölü Fatma'nırı kızı Fatma  1859
3 Kızı; Ölü Salih ve Ayşe'nin kızı Hamide  1883
4 Diğeri; Ölü Salih ve Ayşe'nin kızı Hatice  1889
5 Diğeri; Ölü Salih ve Ayşe'nin kızı Fatma  1894
6 0ğlu; Ölü Salih ve Ayşe'nin oğlu Ahmet  1894
7 Kayınbiraderinin oğlu; Ölü İsmail ve Fatma'nın oğlu Ali  1894
8 Ali'nin hanırnı: Musaoğlu İsmail ve Hatice'nin kızı Hamide 1894
9 Torunu; Ali ve Hamide'nin oğlu İsmail 1904
10 Diğer torunu; Ali ve Hamide'nin oğlu Mustafa 1904
3.DEFTER       HANE 181
1 Ğurnaoğlu; Ölü Ahmet ve Paşuli 'nin oğlu İsmail  1863
2 Validesi; Ölü Abdullah ve ölü Hatice'nin kızı Paşuli  1835
3.DEFTER       HANE 182
1 Ğurnaoğlu; İsmail ve Fatma'nın oğlu Ahmet Efendi  1854
2 Kardeşi; İsmail ve Fatma'nın oğlu Ali  1866
3 Oğlu; Ahmet Efendi ve Fatma'nın oğlu Mustafa  1894
4 Diğeri; Ahmet Efendi ve Fatma'nın oğlu Süleyman  1895
5 Kardeşinin oğlu; Ali ve Sakine'nin oğlu Hamza  1897
6 Hanımı; Ölü Arif ve Kumru 'nun kızı Fatma.  1868
7 Kardeşi Ali'nin hanımı; Süleyman ve ölü Güllü'rıün kızı Sakine  1872
8 Kızı; Ahmet Efendi ve Fatma'nın kızı Hanife  1869
9 Diğeri; Ahmet Efendi ve Fatma'nın kızı Emine  1901
10 Kız torunu; Hafız Mustafa ve Alime kızı Rabia  1904
11 Torunu ;Hafız Mustaf ve Ayşe’nin oğlu Mehmet Hilmi  1906
12 Kız torunu; Hafız Mustafa ve Ayşe'nin kızı Fatma    1921
13 Hafız Mustafa'nın hanımı İsmail Efendi ve Raziye kızı Ayşe  1891
3.DEFTER       HANE 183
1 Ğurnaoğlu (Nam-ı diğeri Hacısalihoğlu); Ölü Mehmet ve
Ölü Ayşe'nin oğlu İsmail'in hanımı Fatma
 1825
2 0ğlu; Salih'in hanımı İsmail ve Meryem'i kızı Ayşe  1---
3 0ğlu; Ölü İsmail ve Fatma'rıırı oğlu Salih  1876
4 Torunu; Salih ve Şuşu kızı Havva  1909
5 Diğer torunu; Salih ve Şuşu'rıun kızı Fatma  1910
3.DEFTER       HANE 184
1 Ğurrıaoğlu; Ölü Mustafa ve ölü Saliha'nın oğlu İbrahim Efendi  1838
3.DEFTER       HANE 185
1 Ğurrıaoğlu (Nam-ı diğeri Hacısalihoğlu): Ölü Mustafa ve
Ölü Saliha'nın oğlu İsmail Efendi
 1851
2 Kardeşi; Ölü Mustafa ve ölü Saliha'nın oğlu Mehmet  1855
3 Oğlu; İsmail ve Raziye'rıin oğlu Mustafa  1896
4 Diğeri; İsmail ve Fusku'nun oğlu Mustafa Şükrü  1897
5 Hanımı; Ölü Ahmet ve Fatrna'nın kızı Raziye  1853
6 Diğer hanımı; Ölü Mustafa ve ölü Müslimenin kızı Fusku  1858
7 Kızı; İsmail Efendi ve Fusku'nun kızı Altuna  1891
8 Diğeri; İsmail ve Raziye'nin kızı Ayşe  1891
9 Diğeri; İsmail ve Raziye'nin kızı Asiye  1894
10 Oğlu Mustafa'nın hanımı: Hafız Salim ve Havva kızı Tenzile  1---
11 Torunu; Mustafa ve Tenzile 'nin oğlu Dursunali  1921
3.DEFTER       HANE 186
1 Ğurnaoğlu (Nam-ı diğeri Hacısalihoğlu); İsmail Efendi ve
Raziye'nin oğlu Muhammet
 1878
2 Hanımı: Ölü İsmail ve Fatma'nm kızı Ayşe  1880
3 Kızı; Mehmet ve Ayşe'nin kızı Fatma  1907
4 Hanımı; Salim ve Hatice'nin kızı Güllü  1---
5 Oğlu; Mehmet ve Güllü 'rıün oğlu Mahmut Celalattin  1910
6 Oğlu; Mehmet ve Güllü 'rıün oğlu Ahmet Cemalettin  1858
7 Diğer oğlu; Mehmet ve Güllü'nün oğlu Halil İbrahim  1921
8 Diğeri; Mehmet ve Güllü'nürı oğlu Mehmet  1921
9 Diğeri; Mehmet ve Güllü'rıün oğlu Salih  1922
3.DEFTER       HANE 187
1 Ğurnaoğlu (Nam-ı diğeri Hacısalihoğlu); Ölü Abdulfettah
ve Ölü Hafize'nin oğlu Mehmet
 1853
2 Kardeşli; Ölü Abdulfettah ve Ölü Hafize'nin oğlu Ali    1866
3 Kardeşi Ali 'nin hanırnı;ölü (Anasodan K)
Mehmet ve Ayşe'nin kızı Fatma ....
 1869
4 Ali 'nin oğlu Hüseyin  1920
5 Ali'nin kızı Fatma  1928

  -------------- Devamı -HACIOGLULLARI (Coşkun) Coşkunlar -----------------

Login


 

Ziyaretçi Defteri

pasamehmet
Herkeze Selam, acaba bu ""Sülaleye dayali Soy Ağacimiz."" ne zaman faaliy...

Ilkokul Mezunlarimiz

Eğridereköyü İlkokulu ilk olarak 1948 - 2008 Eğitim Yili

Calisma Asamasinda

Eğridere Köyü Facebook

Sosyal Medyada da, beraber kalalim.
Takip et Tiklayiniz

Go to top