Makale Dizini


    GALEYAOĞULLARI (SADOĞULLARI)
    GALEYAOGULLARI (Gönan, Sadoğlu, Dağlar, Osmanoğlu, ... )

 

   Kasımoğuları, Sadoğulları, Karahasanoğulları, Mollaalioğulları aileleri aynı boydandır. ilk olarak köyümüze ispir üzerinden gelip, yerleşen Akkoyunlu Türklerindendirler.
Kasımoğulları 'nın bugünkü tanınmış şöhreti olan Paşalı soyadını almasını, bugün yaşasaydı 110 yaş civarında olacağını sandığı m Mehmet Boz, bize şöyle anlattı:

   "Kasımoğullarr 'ndan Paşalı adında bir kişi, bir ara köyde nüfuz sahibi olup, köyün yönetimini ele almıştı. Bundan dolayı Kasımoğulları soyismi unutulup, Paşalıoğlu lakabıyla meşhur olmuşlardır. Paşalı, rivaletlere göre; ağalık ve ayarilık ünvanlarıyla ünvanlanmıştır.

   Sadoğlu. Haci Yusuf Gönan 'la bu konuda yaptığım sohbette edindiğim bilgileri aşağıda yazıyorum.
   Köyümüzün en yaşlı bir kaç kişisinden biri olan, Sadoğlu Hacı Yusuf Gönan'ı Kurt Dağı yaylasındaki obasında 25.7.2004 tarihinde ziyaret etim- Hacı seksen iki yaşında, ak sakallı, nurlu siması, kafasında kukulası, sırtında cüppesi, geniş şalvarıyla, beni obasının avlusunda karşıladı. Oğlum hoş geldin buyur içeride oturalım söyledi.Temmuz ayının sıcak günlerinden bir gün olduğu için çimenin üzerinde oturarak sohbet etmeye karar verdik.

   Hacı Yusuf un meddah olduğunu biliyordum. Küçük yaşindan beri kendisinden çeşitli kahramanlık hikayeleri ve tasavvuf şiirleri dinlerdim. Kendisine aynı minval üzerine sohbet etmek isteğimi ilettim. Yaşlılıktan dert yandı ve sıhhatının iyi olmadığını söyledi. Kendisinden ısrarla ricada bulundum. Beni kıramadı ve mülakatımız başladı.

   Efendim, kendiniz ve mensubu bulunduğunuz Sadlular sülalesi hakkında bilgi edinmek istiyorum.

- Bizim akraba Sadoğulları. Erzurum'un İspir ilçesinin Anzer (Ballıca) köyünden buraya geldik.Babam Nakşibendi şeyhlerinden Mustafa efendidir. Onun hocası Rize'nin Varda köyünden Şeyh Osman Mustafa efendidir.Babamın kerametlerini çok kişi anlatır. Ben bir tanesini sana anlatayım.

  
Mezire Yaylasına yakın Hekimsuyu diye bilinen şifalı bir su kaynağı varmış" önceleri yöre ahalisi her türlü hastalığından şifa bulmak için bu suya gider, şifa olsun diye su içer, suyun yanı başmda namaz kılar ibadet edermiş.Babamm zamanmda bu suya gidenler suyun etrafında çeşitli menhiyatlar yapmağa başlamışlar.Bu serkeş ziyaretçiler çevreye ve insanlara zarar verdiklerinden dolayı, yakın yaylaların ahalisi durumu Ofulemasına bildirmiş ve yardım istemiş. Of uleması Hacı Ferşat Efendi meclisinde toplanmış, şikayet mevzuu olan menhiyatı ortadan kaldırmak için çeşitli görüşler ileri sürülmüş. Bu görüşler içinde şiddet kullanarak ziyaretçilerin hekim suyundan uzaklaştırılması fikri öne çıkmıştı ki babam duruma müdahale etmiş. Ben bu işi sulh ile çözerim, zorbalığa gerek yok demiş. Cemiyet, babam şeyh hacı Mustafa efendiye vazifeyi vermişler.

   Babam menhiyatı engellemek gayesiyle Hekimsuyuna'na gitmiş.Orada bulunan insanlara nasihat etmeğe başlamış. Fakat bir zümre insan babama hakaret etmeye başlamıştı ki, gürül gürül akan hekim suyu hemen kurudu. Suyun kuruduğunu gören insanlar, tövbekar oldular. Böylece kötü fiiller burada son buldu. Bundan sonra babamın müritleri Rize taraflarında artmış. Hekimsuyu iki üç yıl sonra akmaya başlamış. Bu suya bu olaydan sonra Şeyhirmağı ismi verilmiştir.

Şiir Sadoğlu Mahmut'un Bayburt'a göçünü anlatır. Hacı Yusuf'un ablasının oğlu, Vanlıoğlu Osman efendi, Hacı Yusuf'un amcasının oğulları Mahmut ve Seyfullah Dağlar için yazdığı şiir.

 

 Birkaç nişanla yolcu olmuşum,
Garip defterime kayda girmişim.
İdaremden sebep hicret etmişim
Bildim ki kader beni cezp etmiş

Toprağım beni çekti getirdi.
Başıma neler gamlar geçirdi
Firkat şerbeıi takdir içirdi
Hutbemi böyle ezel okumuş

Of tan Bayburt'a çıktığım zaman,
Dinim sermayem dünyam el aman,
Şimdi merenkim dopdolu saman,
Mallarım mahrun bir hale girmiş .

Çocuklar evde bağırıp ağlar,
Babama haber acep kim salar,
Uşak emicem düşmanı kovar,
Azrail mihman yanıma gelmiş

Evden terk idim bir oda yaptım,
Senem dalmazdan adamdan çıktım,
Ufak çocuklar geriye koydum,
En ala ve kil Hak bana olmuş.

Öyle zannettim işimi düzdum,
Çift coruşumu sıraya koydum
Çektiğim gamları yeni unuttum,
Hep hane halkı perişan olmuş.

Kesmen ümiti Allah kadirdir,
Cümle düşmüşlere Hıfz·ı nasırdır,
01 yarın dahi ismi bin birdir,
Her şeyi bilip
o takdir etmiş.

Mahmut bir zaman anandan firkat
Sendendir ya Rab her şeye hikmet,
Bir kabristanda ana oğul gelmiş,
Dünya kalanların böyle ihsanı gelmiş ..

  GALEYAOGULLARI  (Gönan, Sadoğlu, Dağlar, Osmanoğlu, ... )

1.DEFTER  SAYFA 87    HANE 23
1 Ğaleyaoğlu; Ahmet'in oğlu Osman 1836-1896
2 Kardeşi; Ahmet'in oğlu Mustafa 1837-1898
3 0ğlu; Osman'ın oğlu Ahmet    1868
4 Diğeri; Osman 'ın oğlu Yusuf    1883
5 Hanımı; İsmail kızı Hafize 1884-1898
6 Kızı; Osman'ın kızı Ayşe    1874
7 Ahmet'in hanımı; Mustafa kızı Saliha    1874
8 Torunu; Ahmet'in kızı Selma    1895
9 Torunu; Ahmet'in kızı Hafize    1896
1.DEFTER  SAYFA 104    HANE 63
1 Ğaleyaoğlu; Mahmut'un oğlu İbrahim   1846
2 Kardeşi; Mahmut'un oğlu Cafer.   1860
3 Valideleri; Ahmet'in kızı Fatma 1806-1892
4 Üvey validesi; Abdullah kızı Fatma 1815-1892
5 Kız yeğeni; Cafer kızı Ayşe   1889
6 Cafer'in hanımı; Mustafa kızı Saliha   1864
7 Yeğeni; Cafer oğlu Muhammet   1896
8 Kız yeğeni; Cafer kızı Fatma   1896
2.DEFTER    HANE 30 
1 Ğaleyanoğlu: Ölü Mahmut ve Hatice'nin oğlu Mustafa Efendi
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: Muhafız.
  1864
2 0ğlu: Mustafa Efendi ve Fatma'nın oğlu İsmail   1894
3 Diğeri;Mustafa Efendi ve Fatma'nın oğlu Ahmet    1898
4 Diğeri; Mustafa Efendi ve Fatma'nın oğlu Hüseyin   1899
5 Hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Fatuli'nin kızı Fatma   1869
6 Kızı; Mustafa Efendi ve Fatma'nın kızı Ayşe   1896
7 Diğeri; Mustafa Efendi ve Fatma'nın kızı Meryem   1903
2.DEFTER    HANE 31 
1 Ğaleyaoğlu; Ölü İsmail Efendi ve ölü Fatma'nın kızı, ölü
Mahmut Efendi 'nin hanımı Hatice Medeni durumu: Beyi yoktur 
  1835
2 0ğlu Mehmet Efendi'nin Hanımı; Mehmet Efendi ve
Ayşe kızı Gülfidan - Medeni durumu: Beyi var
  1874
3 Torunu İsmail'in Hanımı; Ölü Yusuf ve Hatice'nin kızı Hatice   1889
4 Kız Torunu; Mehmet Efendi ve Gülfidan'ın Kızı Cemile   1898
5 Oğlu; Ölü Mahmut Efendi ve Hatice'nin oğlu Mehmet Efendi
Medeni durumu: Bir hanımı var.
  1880
6 Torunu; Ölü İlyas ve Hatice'nin oğlu İsmail   1884
7 Diğeri; Mehmet Efendi ve Hanife'nin oğlu Mahmut   1900
8 Diğer kız torunu; Ölü İlyas ve Hatice'nin kızı Emine   1888
9 Diğeri; Ölü İlyas ve Hanife'nin kızı Mine   1900
2.DEFTER    HANE 32 
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Ali ve Ölü Havva'nın oğlu İdris,
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç.
  1862
2 Kardeşi; Ölü Ali ve Ölü Havva'nın oğlu İsmail
Medeni durumu: Bekar.
  1870
3 0ğlu; İdris Ölü Emine'nin oğlu Ali   1899
4 Hanımı; Ölü Muhammet ve ölü Ayşe'nin kızı Funduka   1871
5 Kız kardeşi; Ölü Ali ve ölü Havva'nın kızı Ayşe .   1874
2.DEFTER    HANE 33 
1 Ğaleyaoğlu; ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın oğlu Hasan   1840
2 0ğlu; Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu Tahir,
Medeni durumu: Bir hanımı var.
  1879
3 Diğeri; Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu Kasım   1888
4 Diğeri; Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu İshak   1888
5 Diğeri; Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu Mehmet   1897
6 Diğeri; Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu Mustafa   1897
7 0ğlu Tahir'in hanımı; Ahmet ve ölü Fatma'nın kızı Hanife
Medeni durumu: Beyi var.
  1882
2.DEFTER    HANE 34 
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Mustafa ve Hatice'nin oğlu ölü
İbrahim'in hanımı Şennur
  1876
2 Kızı; Ölü İbrahim ve Şennur kızı Hanife   1893
3 Diğeri; Ölü İbrahim ve Şennur kızı Ayşe   1902
4 0ğlu; Ölü İbrahim ve Şennur oğlu Ali   1896
2.DEFTER    HANE 35 
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Havuli'in oğlu Mustafa Efendi
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç.
  1839
2 0ğlu Mustafa Efendi ve Meryem'in oğlu Mehmet
Medeni durumu: Bekar
  1901
3 Hanıml; Ölü Mustafa ve Ölü Havva'nın kızı Meryem
Medeni durumu: Beyi var.
  1874
2.DEFTER    HANE 36 
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Ahmet ve ölü Ayşe'nin kızı Ölü Behram'ın
hanımı Nazife
  1869
2 Kızı; Ölü Süleyman ve Hazife 'nin kızı Gülhatun   1903
3 0ğlu: Ölü Ali ve Nazife'nin oğlu Mehmet.   1889
4 Diğer oğlu; Behram ve Nazife'nin oğlu Hasan   1898
2.DEFTER    HANE 37
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Şaban ve Vahide'nin oğlu Yusuf   1888
2 Kızkardeşi; Ölü Şaban ve Vahide'nin oğlu Muhammet    1898
3 Kız kardeşi; Ölü Şaban ve Vahide'nin kızı İrve    1890
2.DEFTER    HANE 38
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Abdurrahman ve ölü Cemile 'nin oğlu Behzat
Medeni durumu: Bekar (Murat).
  1873
2 Kardeşi; Ölü Abdurrahman ve ölü Cemile'nin oğlu Behram
Medeni durumu: Bir hanımı var.
  1876
3 Kardeşi'nin oğlu; Bayram ve Havuli'nin oğlu  Muhammet   1903
4 Kardeşi Bayram'ın hanımı; Mustafa ve ölü Cemile'nin kızı Havuli  
Medeni durumu: Beyi var.
  1879
5 Kız kardeşi; Ölü Abdurrahman ve ölü Cemile'nin kızı Fatma   1883
6 Kızı; Behzat ve Ölü Hatice'nin kızı Balkız   1898
2.DEFTER    HANE 39
1 Ğaleyaoğlu; Mehmet Ölü Havuli'nin oğlu Mehmet
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç.
  1847
2 0ğlu; Mehmet ve Sakine'nin Oğlu Mahmut. 
Medeni durumu: Bekar (Mücerret)
  1884
3 Hanımı; Ölü İbrahim ve ölü Emine kızı Sakine
Medeni durumu: Beyi var.
  1849
4 Kızı; Mehmet ve Sakine kızı Havva,
Medeni Durumu: Bekar.
  1897
2.DEFTER    HANE 135
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Mahmut ve ölü Fatma'nın oğlu İbrahim
Medeni durumu: Mücerret. Askerlik durumu (ihraç)
  1846
2 Kardeşi; Ölü Mahmut ve ölü Fatma'nın oğlu Cafer,
Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu: İhraç
  1860
3 Kardeşi'nin oğlu; Cafer ve Halime'nin oğlu Muhammet
Medeni durumu: Mücerret.
  1896
4 Kardeşi Cafer'in hanımı ölü Mustafa ve ölü Cemile'nin
Kızı Halime, Medeni durumu: Beyi var.
  1864
5 Kardeşinin kızı; Cafer ve Halime'nin kızı Ayşe   1889
6 Diğeri; Cafer ve Halime'nin kızı Fatma   1896
7 Diğeri; Cafer ve Halime'nin kızı Hatice   1900
3.DEFTER    HANE 30
1 Ğaleyaoğlu: Ölü Mahmut Efendi ve Hatice'nin oğlu Mustafa Efendi   1864
2 0ğlu: Mustafa Efendi ve Fatma 'nın oğlu Mehmet Ali   1894
3 Diğeri; Mustafa Efendi ve Fatma 'nın oğlu Ahmet   1898
4 Diğeri; Mustafa Efendi ve Fatma'nın oğlu Hüseyin   1899
5 Hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Fatuli 'nin kızı Fatma     1869
6 Kızı; Mustafa Efendi ve Fatma'nın kızı Ayşe    1896
7 Diğeri; Mustafa Efendi ve Fatma'nın kızı Meryem   1903
8 Diğer kızı; Mustafa Efendi ve Fatma'nın kızı Necibe   1908
3.DEFTER    HANE 31
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Hacı İsmail Efendi ve Ölü Fatma 'nın kızı,ölü
Mahmut Efendi'nin hanımı Hatice
  1835
2 0ğlu Mehmet Efendi'nin Hanımı; Mehmet Efendi ve
Ayşe kızı Gülfidan
  1874
3 Torunu İsmail'in Hanımı; Ölü Yusuf ve Hatice'nin kızı Hatice   1889
4 Kız Torunu; Mehmet Efendi ve Gülfidan'ın Kızı Cemile  1898
5 Diğer kız torunu: Ölü İlyas ve (Zevciahirde) Hatice'nin kızı Emine   1885
6 0ğlu;Ölü Mahmut Efendi ve Hatice'nin oğlu Mehmet Efendi,  1880
7 Torunu; Ölü İlyas ve (Zevciahirde) Hatice'nin oğlu İsmail  1884
8 Diğeri; Mehmet Efendi ve (boşanmış) Hanife'nin oğlu Mahmut   1900
9 Diğeri; Ölü İlyas ve Hatice'nin oğlu Yusuf  1912
3.DEFTER    HANE 32
1 Ğuleyaoğlu; Ölü Ali ve Ölü Havva'nın oğlu İdris   1862
2 Kardeşi; Ölü Ali ve Ölü Havva'nın oğlu İsmail   1870
3 0ğlu; İdris ölü Emine'nin oğlu Ali   1899
4 Hanımı; (Çambaşı köyünden) ölü Muhammet ve ölü
Ayşe'nin kızı Funduka,
 1871
5 Kız kardeşi; Ölü Ali ve ölü Saliha'nın kızı Ayşe   1874 
6 Diğer oğlu; İdris ve Funduka'nın oğlu Ömer,  (??)
3.DEFTER    HANE 33
1 Ğaleyaoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın oğlu Hasan,   1840
2 0ğlu; Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu Tahir,   1879
3 Diğeri; Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu Kasım,   1888
4 Diğeri; Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu İshak,   1888
5 Diğeri; Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu Mehmet,   1885
6 Diğeri;Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu Mustafa,  1897
7 0ğlu Tahir'in hanımı; Ahmet ve Ölü Fatma'nın kızı Hanife  1882
3.DEFTER    HANE 34
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Mustafa ve Hatice'nin oğlu
Ölü İbrahim'in hanımı Şennur,
  1876
2 Kızı; Ölü İbrahim ve Şennur kızı Hanife   1893
3 Diğeri; Ölü İbrahim ve Şennur kızı Ayşe   1902
4 0ğlu; Ölü İbrahim ve Şennur oğlu Ali   1896
3.DEFTER    HANE 35
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Havuli'in oğlu Mustafa Efendi   1839
2 0ğlu: Mustafa Efendi ve Meryem' in oğlu Mehmet    1901
3 Hanımı; Ölü Mustafa ve Ölü Havva'nın kızı Meyem   1874
3.DEFTER    HANE 36
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Ahmet ve ölü Ayşe'nin kızı Ölü Behram'ın hanımı Nazife   1869
2 Kızı; Ölü Süleymen ve Hazife'nin kızı Gülhatun   1903
3 0ğlu: Ölü Ali ve Nazife'nin oğlu Mehmet.   1889
4 Diğer oğlu; Behram ve Nazife'nin oğlu Hasan   1898
3.DEFTER    HANE 37
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Şaban ve (zevciahirde) Vahide'nin oğlu Yusuf,   1888
2 Kızkardeşi; Ölü Şaban ve Vahide'nin oğlu Muhammet   1898
3 Kız kardeşi; Ölü Şaban ve Vahide'nin kızı İrve    1890
4 Yusuf'un hanımı; Mehmet ve Rukiye'nin kızı Hanife   1884
3.DEFTER    HANE 38
1 Ğaleyaoğlu ;Ölü Abdurrahman ve ölü Cemile'nin oğlu Behzat   1873
2 Kardeşi; Ölü Abdurrahman ve ölü Cemile'nin oğlu Behram   1876
3 Kardeşi'nin oğlu; Bayram ve Havuli'nin oğlu Muhammet   1903
4 Kardeşi Bayram'ın hanımı; Mustafa ve ölü Cemile'nin kızı Havuli   1879
5 Kız kardeşi; Ölü Abdurrahman ve ölü Cemile'nin kızı Fatma   1883
6 Kızı; Behzat ve ölü Hatice'nin kızı Balkız  1898
7 Diğer kardeşinin oğlu; Bayram ve Havuli 'nin oğlu Abdurrahman
 1906
8 Diğer kardeşinin oğlu; Bayram ve Havuli'nin oğlu Mustafa  1908
9 0ğlu; Behzat ve Hamide'nin oğlu Mehmet
 1909
10 Kızı: Behzat ve Hamide'nin kızı Fatma  1908
3.DEFTER    HANE 39
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Mehmet ve Havuli'nin oğlu Mehmet   1847
2 0ğlu; Mehmet ve Sakine'nin Oğlu Mahmut   1884
3 Hanımı; Ölü İbrahim ve ölü Emine kızı   1849
4 Kızı; Mehmet ve Sakine kızı Havva   1897
3.DEFTER    HANE 47
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Numan ve ölü Hafize 'nin oğlu Ahmet   1867
2 Kardeşi; Ölü Numan ve ölü Hafize 'nin oğlu Yusuf    1883
3 0ğlu; Ahmet ve Saliha'nın oğlu İsmail   1895
4 Hanımı; Mustafa ve Fatrna'nın kızı Saliha   1874
5 Kardeşi Yusuf'un hanımı (Mazrai Paçan köyünden)
Mehmet ve Havva kızı Fatma
  1882
6 Kardeşi Yusuf'un Diğer Hanımı; Ahmet ve ölü Meryem kızı Fatma    1884
7 Kızı; Ahmet ve Saliha'rıırı kızı Hafize  1896
8 0ğlu; Ahmet ve Saliha'rıın oğlu Şevki  1906
9 Diğer oğlu: Ahmet ve Saliha'rıırı oğlu Mehmet  1909
3.DEFTER    HANE 75
1 Ğaleyaoğlu;Ölü Mahmut ve ölü Rukiye 'nin oğlu Ahmet   1895
3.DEFTER    HANE 135
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Mahmut ve ölü Fatma'nın oğlu İbrahim   1846
2 Kardeşi; Ölü Mahmut ve ölü Fatma'nın oğlu Cafer   1883
3 Kardeşi'nin oğlu; Cafer ve Halime'nin oğlu Muhammet   1896
4 Kardeşi Cafer'in hanımı: Ölü Mustafa ve ölü
Cemile'nin kızı Saliha
  1864
5 Kardeşinin kızı; Cafer ve Halime'nin kızı Ayşe
  1889
6 Diğeri; Cafer ve Halime'nin kızı Fatma   1896
7 Cafer ve Salihan'nın oğlu Mahmut   1909

   -------------- Devamı - (ĞURNAOĞULLARI)- Yıldız, Köksal -----------------

Login


 

Ziyaretçi Defteri

pasamehmet
Herkeze Selam, acaba bu ""Sülaleye dayali Soy Ağacimiz."" ne zaman faaliy...

Ilkokul Mezunlarimiz

Eğridereköyü İlkokulu ilk olarak 1948 - 2008 Eğitim Yili

Calisma Asamasinda

Eğridere Köyü Facebook

Sosyal Medyada da, beraber kalalim.
Takip et Tiklayiniz

Go to top