Makale Dizini

ÇATALOGULLARI    (Çatal, Savaşkan, Çaykara, Özçatal)

    
  
   Çatal bazı askeri kişilere verilen ünvan olup, Fatih 'in kanunnamesinde yörük tabir olunan Türkmenler'in teşkilat ve vazifeleri hakkındaki şu kanun vardır.

   Kanun-ı Yörügan; Yirmi dört kişiden birisi Eşkirıci, üçü ÇATAL, yirmisi yamak ola.
   Çalıştığım defterlerden ikincisinin son sayfasında bu akrabadan olan Mustafa oğlu Yusuf, "Bayrakoğlu Yusuf bin Mustafa" diye yazılmıştır. Çatal veya Bayrak şöhretleri askeri literatürle ilgilidir.

   Önde giden, bayrak tutan yiğit insanlar olması hasebiyle ÇATALOĞLU veya BAYRAKOĞLU şöhretleri bu sulaleye verilmiştir.

   Bu sulaleden olup 1979 yılında ansızın aramızdan ayrılıp rahmet-İ  rahmana kavuşan Matematik Öğretmeni Yılmaz ÇATAL için arkadaşları söyledikleri şiirin nakarat kısmını şu şekilde okuduklarını Çarşıbaşılı arkadaşım Nevzat Sevgi Bey bana anlattı.

  
Çatalım, hey çatalım
   Tüfekleri Çatalım
   Bir savaş çıktığında
   Önde Yılmaz Çatalım


   Bu dörtlük veciz bir şekilde bu akrabadan öncü (bayraktar) insanların her zaman çıkabileceğini açıklamaktadır.
   Bu sulale için kullanılan diğer bir lakap Gaskalardır.
   Gaska M.Ö. 2000-1160 Trabzon ve çevresinde hüküm süren bir Türk devletinin adıdır.

    ÇATALOGULLARI (Çatal, Savaşkan, Çaykara, Özçatal)

1.DEFTER  SAYFA 82  HANE 25
1 Çataloğlu; Ahmet'in oğlu Mehmet    1839
2 0ğlu; Mehmet'in oğlu Ahmet 1868-1891
3 Diğeri; Mehmet'in oğlu Muhammet    1878
4 Validesi; Abdullah'ın kızı Cemile 1796-1886
5 Hanımı; Ahmet'in kızı Havva 1835-1896
6 Kızı; Mehmet kızı Fatma    1876
7 -Diğeri, Mehmet kızı Hacer    1884
8 0ğlu; Ahmet'in oğlu Mehmet 1889-1892
9 Mehmet'in hanımı: Mustafa kızı Ayşe    1878

 

1.DEFTER   SAYFA 82    HANE 25
1 Çataloğlu; İsmai'in oğlu Ahmet 1864
2 Hanımı; Mehmet'in kızı AdiIe 1865
3 Kızı; Mehmet'in kızı Rabia 1884
4 0ğlu; Ahmet'in oğlu Mehmet 1889
5 Kızı; Ahmet'in kızı Hanife 1876
6 0ğlu; Ahmet'in oğlu Kamil 1899
1.DEFTER   SAYFA 82     HANE 25
1 Çataloğlu; Hasan'ın oğlu İbrahim 1862-1887
2 Karındaşı; Hasan'ın oğlu Mehmet 1867
3 Diğeri; Hasan'ın oğlu Mustafa 1870
4 Diğeri; Hasan'ın oğlu Ali 1877
5 Diğeri; Hasan'ın oğlu Yusuf 1873
6 ValideIeri; Mustafa kızı Zeynep 1835
7 Yusuf'un hanımı Abdullah kızı Fatma 1859-1896
8 0ğlu; İbrahim'in oğlu Mehmet 1889
9 Kızı; İbrahim'in kızı Hanife 1889
10 Mustafa’nın hanımı ;Mehmet’in kızı Fatma 1876
11 Hanımı; Mustafa'nın kızı Hacer 1864
12 Ali 'nin hanımı; Kibar kızı Fatma 1876
13 Yeğeni; Mustafa'nın oğlu Muhammet 1897
1.DEFTER     SAYFA 82  HANE 25
1 Çataloğlu; Mustafa'nın oğlu Tahir. 1847
2 0ğlu; Tahir'in oğlu Yusuf 1879
3 Valideleri; Mehmet'in kızı Paşuli 1815
4 Hanıml; Ali kızı Havva 1854
5 Kızı; Tahir kızı Hacer 1876
6 Diğeri Tahir kızı Hatice 1872
7 Hanımı; Mehmet kızı Hatice 1844
8 Kızı; Tahir kızı Hanife 1888
9 0ğlu; Tahir'in oğlu Mustafa 1897
10 Kızı; Tahir'in kızı Fatma 1899
1.DEFTER    SAYFA 82   HANE 25
1 Çataloğlu; Mustafa'nın oğlu Mehmet 1805-1887
2 0ğlu; Mehmet'in oğlu Muhammet 1874
3 Diğeri; Mehmet'in oğlu Ahmet 1879
4 Hanımı; Abdullah kızı Meryem 1825-1896
5 Muhammet'in hanımı İbrahim kızı Hanife 1863
6 Torunu; Muhammet'in oğlu Mustafa 1895
7 Diğeri; Muhammet'in oğlu Kamil 1896
8 Muhammet'in hanımı: Yusuf'un kızı Sakine 1883
1.DEFTER  SAYFA 117  HANE 26
1 Çataloğlu; Mehmet'in oğlu Mustafa  
1840-1884
1.DEFTER  SAYFA 82  HANE 25
1 Çataloğlu; Mehmet'in oğlu Mahmut 1843
2 0ğlu; Mahmut'un oğlu Yusuf 1873
3 Diğeri; Mahmut'un oğlu Numan 1881-1886
4 Hanımı; Eyüp'ün kızı Hanife 1844
5 Kızı; Mahmut'un kızı Hatice 1869
1.DEFTER  SAYFA 84  HANE 26
1 Çataloğlu; Mehmet'in oğlu Hasan 1840
2 0ğlu; Hasanın oğlu Salih 1876
3 Hanımı; Mustafa kızı Cemile 1854
4 Kızı; Hasan kızı Fatma 1881
5 0ğlu; Hasan'ın oğlu Mustafa 1889
6 Diğeri; Hasan'ın oğlu İbrahim 1891
1.DEFTER       HANE 4
1 Çataloğlu;Ölü İsmail ve Saliha’nın oğlu Ahmet Efendi
Medeni durumu Bir hanımı var. Askerlik durumu: Redif
1864
2 0ğlu; Ahmet Efendi ve Hatice'nin oğlu Mehmet
Medeni durumu: Murat.
1889
3 Diğeri; Ahmet Efendi ve Hatice'nin oğlu Kamil
Medeni durumu: Murat.
1899
4 Diğer oğlu; Ahmet Efendi ve Hatice 'nin oğlu İsmail
Medeni durumu: Murat.
1902
5 Hanımı; Mehmet ve ölü Cemile 'nin kızı Hatice
Medeni durumu: Beyi var.
1864
6 Kızı; Ahmet Efendi ve Hatice'nin kızı Hanife
Medeni durumu: Mücerrede.
1897
7 Diğer kızı; Ahmet Efendi ve Hatice'nin oğlu Fatma
Medeni durumu: Murat.
1884
2.DEFTER  
   HANE 62 
1 Çataloğlu; Ölü Mehmet ve ölü Meryem'in oğlu Muhamet
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: Redif
1874
2 0ğlu; Muhammet ve Hanife'nin oğlu Mustafa
Medeni durumu: Mücerret
1895
3 Diğer oğlu; Muhammet ve Hanife'nin oğlu Kamil 1896
4 Hanımı; Ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın kızı Hanife 1875
2.DEFTER   HANE 63 
1 Çataloğlu; Ölü Mehmet ve ölü Meryem'in oğlu Ahmet
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İsnan
1879
2 0ğlu; Ahmet ve Sakine'nin oğlu Abdulhamit
Medeni durumu: Mücerret
1904
3 Hanımı Yusuf ve Ayşe kızı Sakine
Medeni durumu: Beyi var
1883
2.DEFTER    HANE 89  
1 Çataloğlu; Ölü Mustafa ve ölü Faşuli 'nin oğlu Tahir
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç.
1848
2 0ğlu:Tahir ve Hatice'nin oğlu Mustafa
Medeni durumu: Mücerret
1897
3 Hanımı; Ölü Mehmet Efndi ve Ölü Fatma'nın
kızı Hatice, Medeni durumu: Beyi var.
1854
4 Kızı: Tahir ve Hatice'nin kızı Fatma
Medeni durumu: Murat.
1899
5 Torunu; Ölü Yusuf ve Fatma'nın kızı Cemile  1903
2.DEFTER   HANE 98
1 Çataloğlu; Ölü Mehmet ve Ölü Havva'nın oğlu Muhmamet
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç.
1878
2 0ğlu Muhammet ve Müslime 'nin oğlu Ahmet 1901
3 Diğer oğlu; Muhammet ve Müslimenin oğlu Mustafa 1903
4 Hanımı; Süleyman ve Sakine'nin kızı Müslime 1882
2.DEFTER     HANE 111
1 Çataloğlu; Ölü Mustafa ve ölü Hatice 'nin kızı, ölü Hasan'ın
hanımı Cemile Medeni durumu: Beyi yoktur.
1835
2 0ğlu; Salih'in hanımı: Şaban ve Hatice'nin kızı Funduka
Medeni durumu: Beyi var.
1879
3 Kızı; Ölü Hasan ve Cemile'nin kızı Ayşe Medeni durumu: Murat
1892
4 0ğlu; Ölü Hasan ve Cemile'nin oğlu Salih Medeni durumu: Bir hanımı var. 1876
5 Diğeri; Ölü Hasan ve Cemile'nin oğlu Mustafa
Medeni durumu: Mücerret.
1889
6 Diğeri; Ölü Hasan ve Cemile'nin oğlu İbrahim
Medeni durumu: Mücerret.
1891
2.DEFTER    HANE 116
1 Çatalcğlu; Ölü Eyüp ve ölü Fatma'nın kızı ölü Mehmet'in hanımı Hanife
Medeni durumu: Beyi yoktur.
1844
2 0ğlu Yusuf'un Hanımı: Ölü Ahmet ve Havva kızı Sakine
Medeni durumu: Beyi var.
1874
3 Kız torunu; Yusuf ve Sakine'nin Kızı Fatma, Medeni durumu: Bekar. 1903
4 0ğlu; Ölü Mahmut ve Hanife'nin oğlu Yusuf
Medeni durumu: Hanımı var.
1875
3.DEFTER        HANE 25
1 Çataloğlu; Ölü Mustafa ve Ölü Ayşekızı Hasan'ın hanımı Zeynep 1834
2 0ğlu Yusuf'un hanımı; Mustafa ve Ayşe'nin kızı Güllü 1875
3 Diğer oğlu; Ali 'nin hanımı: Paçan Köyünden
Süleyman Rahime'nin kızı Ayşe
1880
4 0ğlu: Ölü Hasan ve Zeyneb'in oğlu Yusuf 1872
5 Diğer oğlu; Ölü Hasan ve Zeyneb'in oğlu Ali 1875
6 Kardeşinin oğlu; Ölü İbrahim v.e(zevciahirde)
Hamide'nin oğlu Hasan
1898
7 Alaybey  (Vefat 25 Mart 2016) Mezarı köydedir
1906
8 Zeyneb 1909
3.DEFTER      HANE 26
1 Çataloğlu; Ölü Hasan ve Zeyneb' in oğlu Mustafa 1869
2 0ğlu; Mustafa ve Fatma'nın oğlu Muhammet 1895
3 Hanımı; Mehmet ve Ayşe kızı Fatma 1875
3.DEFTER      HANE 62
1 Çataloğlu: Ölü Mehmet ölü Meryem 'in oğlu Muhammet  1873
2 0ğlu; Muhammet ve Hanife'nin oğlu Mustafa 1893
3 Diğer oğlu; Muhammet ve Hanife'nin oğlu Kamil 1894
4 Hanımı; Ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın kızı Hanife 1874
3.DEFTER     HANE 63
1 Çataloğlu; Ölü Mehmet ve Ölü Meryem'in oğlu Ahmet 1878-1910
2 0ğlu; Ahmet ve Sakine' nin oğlu Abdulhamit 1902-1912
3 Hanımı; Kadohorlu Yusuf ve Ayşe 'nin kızı Sakine    1881
4 0ğlu: Ahmet ve Sakine'nin oğlu Hasan    1908
3.DEFTER      HANE 90
1 Çataloğlu; Ölü Mustafa ve Ölü Paşuli'nin oğlu Tahir 1845
2 0ğlu; Tahir ve Hatice'nin oğlu Mustafa 1895
3 Hanımı; Ölü Mehmet Efendi ve ölü Fatma'nın kızı Hatice 1853
4 Kızı; Tahir ve Hatice'nin kızı Fatma 1807
5 Torunu; Yusuf ve Fatma'nın kızı Fatma
1901
3.DEFTER      HANE 98
1 Çataloğlu; Ölü Mehmet ve ölü Havva'nın oğlu Muhammet 1877
2 0ğlu; Muhammet ve Müslime'nin oğlu Ahmet 1899
3 Diğer oğlu; Muhammet ve Müslimenin oğlu Mustafa 1901
4 Hanımı; Süleyman ve Selma kızı Müslime 1880
3.DEFTER      HANE 111
1 Çataloğlu; Ölü Mustafa veölü Hatice'nin kızı, ölü Hasan'ın hanımı Cemile 1834
2 0ğlu Salih'in hanımı; Şaban ve Hatice'nin kızı Hanife 1880
3 Kızı; Ölü Hasan ve Cemile'nin kızı Ayşe 1890
4 0ğlu; Ölü Hasan ve Cemile'nin oğlu Salih 1875
5 Diğer oğlu; Ölü Hasan ve Cemile'nin oğlu Mustafa 1887
6 Diğer oğlu ?? 1889
7 Mustafa'nın Hanımı; Hacı Hüseyin oğlu Yusuf ve Funduka'nın kızı Zeynep 1888
8 İbrahim'in hanımı; Kasımoğlu Hasan'ın ve Ulve.'nin kızı Sakine 1892
9 Salih ve Fuduka'nın oğlu Veysel Ölü Hasan ve Cemile'nin oğlu İbrahim 1912
10 Salih ve Fuduka'nın oğlu Hasan 1911
3.DEFTER      HANE 116
1 Çataloğlu; Ölü Eyüp ve Ölü Fatma'nın kızı, Mahmut'un hanımı Hanife 1844
2 Yusuf'un hanımı Ölü Ahmet ve Hava kızı 1878
3 Kız Torunu; Yusuf ve Sakine 'nin kızı Fatma 1901
4 Oğlu; Ölü Mahmut ve Hanife 'nin oğlu Yusuf 1872
5 Torunu; Yusuf ve Sakine'nin oğlu Mahmut 1908-1974
3.DEFTER      HANE 116
1 Çataloğlu;İsmail ve Saliha'nın oğlu Ahmet Efendi 1864
2 0ğlu; Ahmet Efendi ve Hatice'nin oğlu Mehmet 1889
3 Diğer oğlu; Ahmet Efendi ve Hatice'nin oğlu Kamil 1899
4 Diğer oğlu; Ahmet Efendi ve Hatice'nin oğlu İsmail 1902
5 Hanımı; Cemile ve Mehmet'in kızı Hatice 1864
6 Kızı: Ahmet Efendi ve Hatice'nin kızı Hanife 1897
7 Diğer kızı; Ahmet Efendi ve Hatice'nin kızı Fatma 1884

   -------------- Devamı - ÇOLAKOĞULLARI -----------------

Login


 

Ziyaretçi Defteri

pasamehmet
Herkeze Selam, acaba bu ""Sülaleye dayali Soy Ağacimiz."" ne zaman faaliy...

Ilkokul Mezunlarimiz

Eğridereköyü İlkokulu ilk olarak 1948 - 2008 Eğitim Yili

Calisma Asamasinda

Eğridere Köyü Facebook

Sosyal Medyada da, beraber kalalim.
Takip et Tiklayiniz

Go to top