Makale Dizini

ÇAYKARA EĞRİDERE KÖYÜ
TARİHİ VE AİLELERİN
SOY AĞAÇLARI
ÇAYKARA EĞRİDERE KÖYÜ

Yazan :Cafer Can
975 -00177 – 0 - 6
ISBN: Kitabın Adı

Çaykara Eğridere Köyü Tarihi ve Ailelerin Soy Ağaçları
Dizgi - Mizanpaj - Baskı Step Ajans

1.Basım

Ağustos 2005 İstanbul

İÇİNDEKİLER


Sunuş

1.BÖLÜM

Önsöz

Kısaca Trabzon ve çevresi Tarih
Fetihten Günümüze kadar Eğridere Köyü'nün Genel Tarihi
Yeni soyadlarımızı alırken yaşadığımız
Soy ve soyun devamı
Bu Çalışmaya Esas Olan Üç Defterin Kısaca Tanıtılması
Köyün İsmi (Gorgora [Nam-ı Diğeri Paçan (Bacan)

II. BÖLÜM

1720–1920 tarihleri arasında Eğridere köyü’nde Yaşayan ailelerin Soy Ağaçları ve daha önceki ilgili oldukları Türk boyları

1 -  ABBASOĞULLARI
2 -  ARAPOĞULLARI
3 -  BALTACIOĞULLARI
4 -  BEKİROĞULLARI
5 -  BEŞİROĞULLARI (Pamuk)
6 -  BOZOĞULLARI
7 -  ÇAKIROĞULLARI
8 -  ÇATALOĞULLARI
9 -  ÇOLAKOĞULLARI
10- GALEYOĞULLARI (SADOĞULLARI) (Gönan)
11-
ĞURNAOĞULLARI (Yıldız)
12- HACIOĞUOĞULLARI
13- HACIMAHMUTOĞULLARI
14- HACIİSMAİLOĞULLARI
15- HACI MEHMETOĞULLARI
16- HOŞOGULLARI – ÇAKALOĞULLARI
17- ÇAKALOĞLU
18- HUNBALOĞULLARI (Bal)
19- İBRAHPAŞAOĞULLAR
20- KAMİLOĞULLARI
21- KANBEROĞULLARI
22- KARAHASANOĞLLLARI (Kaymak)
23- KARAMUTİOĞULLARI (BAYATLAR - KARA)
24- KASIM0ĞULLARI
25- KAŞANOĞULLAR
26- KİSİROĞULLARI (Çokluk)
27- KOCAKOĞLLARI
28- KODAOGULLARI
29- KUBEROGULLARI (Korkmaz)
30- KULİÇOGULLARI
31- LİKOGULLARI
32- MEHMETEFENDİOGULLARI
33- MOLLAALİOĞULLARI
34- MÜFTÜOĞULLARI
35- NİYAZOĞULARI
36- SARlOĞULLARI SOFlOĞULLARI
37- SÜRMENELİOĞULLARI
38- ŞATIROĞULLARI
39- SOFİOĞULLARI
40- TAÇOĞULLARI
41- TELLİOĞULLARI
42- TOKOĞULLARI
43- YEROĞULLARI

--------------------------------------------------------------

 

Sunus

   Trabzon'un ve Doğu Karadeniz Bölgesinin tarihi ile ilgili bazı yayınlar bulunmakla birlikte, bunlann hemen hem en hepsi kıyı kesimleri ile ilgilidir. Bu bölgenin iç kısımlarının tarihi hakkinda pek az eser yayınlanmıştır.

   Çaykara'nin Eğridere Köyu ile ilgili elinizdeki bu calışma, mevcut belgelerin kaybolmadan yayınlanrnası ve geçmiştee yaşanan bazi olayların yazılı hale getirilmesi açısından önernli tarihi bir beIge niteliği taşımaktadıtr.

   1071 Malazgirt zaferinden önceki yuzyıllarda pek çok Turk boyunun Trabzon ile Coruh Nehri arasındaki bölgeye gelip yerleştiği tarih kitaplarında yazılıdır. Kars, Erzurum ve Bayburt'u Karadeniz kıyısına en kestirme ulastiran kervan yolu üzeri ndeki Çaykara’nın bu yerleşimlerinden etkilenmemesi düşünemez.

   1071 ile Trabzon'un fetih tarihi olan 1461 arasıda da, cesitli Turk akınları ile Doğu Karadeniz'in toprakları Turk boylarının eline gecmiş sadece kıyıdaki bazı kaleler ve Trabzon 1461 'de fethedilmistir.

   Bölgeye Türklerin yerlesip islamlığın yayılrnasında askeri fetihlerin yanında, bir takım Turk boyları ile, Alperenler, Gaziler, Abdallar ve Bacılar adı verilen teşkilatların büyük rolu olduğu bilinir. Bu teşkilatlar içinde Ahilerin özel bir yeri vardir. Trabzon'un manevi mimarlanndan olan ve 1172–1262 yılları arasında yaşadığı bilinen Ahi Evran Dede'nin türbesi ve camii Trabzon'un Boztepe semtindedir. Bu durum Trabzon ve çevresinin ordulardan önce gönül erleri tarafından fethedildiğini göstermektedir.

   Genç yazar Cafer Can, uzun ve titiz bir calisma sonucunda metinIeri bugünküi aIfabeye ve Türkçe’ye çevirmiş böylece geçmişlee bir köprü kurmamıza vesiIe olmuştur, Kendisine Eğridere adına çok teşekkür eder, yeni eserler vermesini diIerim. EIimizde buIunan yazıp veya sözlü beIge ve biIgiIerin yazara iIetiImesi haIinde bunlarında yok olması önIenebiIir.

   Kitabın yayınlanmasını sağlayan Eğridereköyu Muhtarı Recep Yıldız iIe İstanbuI-Eğridere Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahrnet Şeker ve Dernek yetkiIiIerine teşekkür eder, hizmetIerinin devamını diIeriz.

            Prof. Dr. Necati AğıraIioğIu

Login


 

Ziyaretçi Defteri

pasamehmet
Herkeze Selam, acaba bu ""Sülaleye dayali Soy Ağacimiz."" ne zaman faaliy...

Ilkokul Mezunlarimiz

Eğridereköyü İlkokulu ilk olarak 1948 - 2008 Eğitim Yili

Calisma Asamasinda

Eğridere Köyü Facebook

Sosyal Medyada da, beraber kalalim.
Takip et Tiklayiniz

Go to top