----------------------------------------------------------------------------------------

Başkan : Muhammet PAMUK
Bşk.Yard.: Yaşar KOCA
Sekreter : Osman TOK, Veysel PAMUK
Muhasip : Hüsnü YILDIZ, Necati COŞKUN
Benelüks Ülke Sorumlusu : Veysel PAMUK
İsviçre Sorumluları: Mustafa YILDIZ, Cumhur YILDIZ
Fransa Sorumlusu : Şenol ÇATAL, Osman KAYMAK

Denetleme Kurulu :
1) H.Yaşar YILDIZ
2) H.Mehmet KAYMAK
3) Sait KAŞAN
4) Metin YILDIZ

Kadın Kollarına Görev alanlar:
1) Fatma Coşkun, 2) Selime Pamuk, 3) Sevim Pamuk, 4) Nazife Tok, 5) Güllü Yıldız,
6) Tenzile Yıldız, 7) Hatice Tok, 8) Ayşegül Kaymak, 9) Arzum Pamuk,
10) Nurşen Yıldız, 11) Maviye Yıldız, 12) Hatice Coşkun